Konference om fremtidens ældreliv

Slagelse.News – »Vi oplever, at kravene til ældreområdet er i stærk forandring. I fremtiden bliver vi mange flere ældre i kommunen, og stigningen betyder, at flere får behov for pleje og hjælp på ældreområdet. Det kræver flere hænder, og ligesom mange andre, oplever vi også stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere,« lyder det fra Seniorudvalget i Slagelse Kommune.

Hvordan kan ældrelivet i Slagelse Kommune se ud i fremtiden? Det vil en konference den 17. april med oplæg, paneldebat og fremtidsværksteder være med til at give et blik på. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Fremtidssikring og udvikling af ældreplejen

Der bliver flere og flere ældre i Danmark, og mange kommuner oplever stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere. Derfor har der i de seneste år været meget debat om ældreplejen i Danmark, og hvad det kræver at fremtidssikre og udvikle ældreplejen. Den debat sætter Slagelse Kommune også fokus på og inviterer alle interesserede til konference om fremtidens ældreliv.

Et ældreområde i stigning og stærk forandring

»Vi oplever, at kravene til ældreområdet er i stærk forandring. I fremtiden bliver vi mange flere ældre i kommunen, og stigningen betyder, at flere får behov for pleje og hjælp på ældreområdet. Det kræver flere hænder, og ligesom mange andre, oplever vi også stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere,« siger byrådsmedlem Pernille Frandsen (V), der er formand for Seniorudvalget, og fortsætter:

»Udviklingen kræver derfor, at vi forholder os til, hvordan vi skal prioritere de midler og ressourcer, vi har, for at sikre et solidt og velfungerende ældreområde, der også i fremtiden kan yde pleje og hjælp til de borgere, der har behov for det, så vi sammen sikrer et godt ældreliv. Jeg ser meget frem til konferencen, hvor vi sammen med alle interesserede kan få ny inspiration og nye input.«

Konferencier Mette Walsted Vestergaard vil føre deltagerne igennem dagen, som vil byde på blandt andet oplæg om Den nye ældrereform og selvbestemmelse i ældreplejen, paneldebat med repræsentanter fra byrådet, Ældrerådet og Ældresagen samt fremtidsværksteder, hvor alle kan give sine input til, hvordan man forestiller sig ældrelivet i 2035. Livsstilseksperten Anne Glad runder konferencen af med et nyt blik på fremtidens ældre.

Meningsfulde fællesskaber spiller en vigtig rolle

Fremtidens ældreliv involverer også frivillige og civilsamfundet, som kan være med til at spille en vigtig rolle.

»Fællesskaber er et bærende element i forebyggelsestilbuddene, for med meningsfulde fællesskaber kan vi også fremme den mentale trivsel. Mange frivillige gør et stort og værdifuldt arbejde i at danne nye fællesskaber gennem forskellige aktiviteter, for det at være del af et fællesskab kan have afgørende betydning for ens livskvalitet,« siger byrådsmedlem Britta Huntley (S), der er næstformand i Seniorudvalget, og fortsætter:

»Glæden ved de frivilliges indsats går begge veje, hvor mange frivillige også selv oplever fordele ved at være frivillig. Vi skal derfor være nysgerrige på, hvordan vi sammen kan finde nye måder at involvere frivillige og civilsamfundet på, og derfor håber vi på at få input fra både medarbejdere, organisationer og pårørende på konferencen.«

Konferencen holdes af byrådet i Slagelse Kommune og er en del af budgetaftalen for 2024. Alle interesserede kan tilmelde sig. Du kan læse programmet og tilmeld dig konferencen på slagelse.dk.

Øverst: Slagelse Rådhus. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/o4ij