Kommunen i dialog om lugten fra spildevandsslam

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Slagelse.News – Kommunen vil i dialog med slamformidlerne for at undgå uacceptable lugtgener i fremtiden.

Efter et par uger med mange berettigede klager over lugtgener fra spildevandsslam i Korsør-området, vil Slagelse Kommune nu gå i dialog med slamformidlere.

Formålet er at undgå lignende uacceptable lugtgener i fremtiden. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det sidste slam forventes spredt på markerne i denne uge

Lugtgenerne de sidste par uger skyldes dels, at en del af spildevandsslammet har lugtet ekstraordinært meget.

Og dels, at det ikke har været muligt at udbringe spildevandsslammet på grund af regn, og derfor har det ligget i stakke på marken længere end planlagt.

Status er nu, at det sidste spildevandsslam forventes at blive spredt på markerne primo denne uge, og dermed burde de værste lugtgener være overstået for denne gang.

Dialog for at finde løsninger med langt færre lugtgenerne

Slagelse Kommune har ført tilsyn med spildevandsslammet, som har givet anledning til de mange klager.

Alle regler er overholdt. Det ændrer dog ikke på, at lugten i de seneste uger har været slem, og klagerne derfor berettigede.

På den baggrund er Slagelse Kommune nu gået i dialog med slamformidlere for at finde løsninger, så man reducere lugtgenerne i fremtiden.

Man kigger blandt andet på, om man kan gøre noget ved placeringen af spildevandsslammet før det udbringes, om spildevandsslammet eventuelt kan overdækkes, om man kan koordinere levering og udspredning bedre, så slammet kommer til at ligge kortere tid på marken, og man kigger også på, om man bedre kan orientere naboer inden udspredningen.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). Note/red.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.