Kognitive udfordringer bør ikke stå i vejen for jobbet

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – »Kognitive udfordringer findes indenfor alle målgrupper, og det er vigtigt, at vi kan understøtte borgerne og klæde vores virksomheder på til at tage hånd om de udfordringer, der kan være i en arbejdssituation,« lyder det fra den nye arbejdsmarkedschef i Slagelse Kommune.

Netop i disse dage er 30 medarbejdere fra Jobcenter Slagelse i gang med at få ny viden om og faglige indspark til at hjælpe borgere med kognitive udfordringer.

Målet er bedre at kunne hjælpe både borgere og virksomheder. Dte skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Flere i arbejde og lettere for nuværende ansatte

»Vi har som kommune et stort socialt ansvar overfor de borgere, der lever en hverdag med forskellige grader af kognitive udfordringer,« siger Thomas Clausen (EL), der er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune, og fortsætter:

»Alle skal have mulighed for et godt liv på egne præmisser, og det betyder, at medarbejderne i jobcenteret bedst muligt skal kunne bruge alle værktøjer til at afhjælpe eller kompensere for de vanskeligheder, der følger med kognitive udfordringer.«

30 medarbejdere fra alle afdelinger i Jobcenter Slagelse deltager i forløbet. Håbet med projektet er, at det ekstra fokus på området kan få flere borgere i arbejde og gøre det lettere for nuværende ansatte med kognitive udfordringer at blive i deres stillinger. Det er for eksempel personer, som har problemer med at huske, planlægge, koncentrere sig eller bevare overblikket.

»Kognitive udfordringer findes indenfor alle målgrupper, og det er vigtigt, at vi kan understøtte borgerne og klæde vores virksomheder på til at tage hånd om de udfordringer, der kan være i en arbejdssituation. Dette forløb skal gerne gøre os skarpe på at spotte målgruppen og finde de rigtige værktøjer til at understøtte dem – og virksomhederne – i at lykkes i jobbet,« siger Peter Sidelmann, der netop er tiltrådt som arbejdsmarkedschef i Slagelse Kommune.

Læs også: Ny arbejdsmarkedschef på Jobcentret i Slagelse.

Uddannelsesforløbet, der gennemføres af videnshuset Cabi, strækker sig næsten over et helt år, med en vekslen mellem gruppeundervisning med teori og diskussion og cases fra den virkelige verden. Og med lejlighed til at afprøve det lærte mellem undervisningsgangene.

Opbakning til et rummeligt arbejdsmarked lokalt

En rundspørge, som Jobcenter Slagelse har foretaget blandt lokale samarbejdsvirksomheder, viser en stor interesse både i forhold til at blive klogere på, hvordan man kan rumme medarbejdere med kognitive udfordringer og i forhold til at hjælpe projektets deltagere, når forløbet er afsluttet.

»Det er meget positivt, at virksomhederne stadig er med på at skabe et socialt ansvarligt arbejdsmarked i Slagelse Kommune, hvor der er plads til alle. Der er et stort potentiale for at sikre fremtidens arbejdskraft på det her område,« siger Marlene Bilenberg, der er virksomhedskonsulent i Jobcenter Slagelse og tovholder på projektet.

Jobcentrene har blandt andet mulighed for at tilbyde personlig assistance og hjælpemidler i form af for eksempel arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger der kan understøtte, at borgere med kognitive funktionsnedsættelser kan opnå og fastholde et job.

Jobcenter Slagelse vil både under og efter forløbet løbende måle på, hvor mange borger med kognitive funktionsnedsættelser, der kommer i arbejde som følge af det øgede fokus. Forhåbningen er selvfølgeligt, at det øgede fokus vil betyde flere ansættelser.

Har en medborgerpolitik om at lytte til borgerne

“Det er kun positivt, at Jobcentret bruger ressourcer på at søge at styrke medarbejdernes kompetencer til at kunne hjælpe borgere med kognitive udfordringer med at lykkes på arbejdsmarkedet,« siger Christopher Trung (V), der sidder i Social- og Beskæftigelsesudvalget, og fortsætter:

»I forhold til at spotte målgruppen af borgere, der har behov for hjælpen, er det heldigvis meget lige til. Vi har nemlig vedtaget en medborgerpolitik, der handler om, at vi skal lytte til borgerne. Den politik har vi fra Venstre været bannerfører for at få ført ud i livet. Så hvis vi spørger borgerne, om de har brug for hjælp til at lykkes i jobbet, og de siger ja, så har vi jo et rigtig godt udgangspunkt.«

Øverst: Jobcentret. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.