Dansk fregat fra Korsør skal affyre missiler i Norge

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Korsor.News – Det er det meget sjældent, at danske fregatter affyrer Harpoon-missiler, men det sker under øvelserne At Sea Demonstration og Formidable Shield.

Den danske fregat Iver Huitfeldt er afsejlet for at deltage i øvelserne At Sea Demonstration og Formidable Shield, hvor fregatten skal affyre missiler. Det skriver Steffen Fog fra Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Harpoon-missiler er et langtrækkende sø- og landmålsmissil

Normalt foregår mange missil-øvelser ved, at man simulerer brugen af missilerne, fordi det ofte er for svært at finde plads til at affyre de langtrækkende missiler. Derfor er det meget sjældent, at de danske fregatter affyrer for eksempel deres Harpoon-missiler.

Men i sidste uge sejlede fregatten Iver Huitfeldt af sted for at deltage i øvelserne At Sea Demonstration og Formidable Shield, som er en sjælden chance for rent faktisk at affyre de langtrækkende missiler i virkeligheden.

Skibet sejler under øvelsen nemlig til et farvandsområde ved Norge, hvor det er muligt på forsvarlig vis at skyde missiler ud over vandet. Det er Harpoon-missilet, der er et sø- og landmålsmissil, som skal affyres fra den danske fregat.

Normalt bliver affyring af langtrækkende missiler simuleret

»Vi ser frem til at deltage i denne øvelse, fordi det giver besætningen en unik mulighed for at træne realistiske scenarier sammen med en række andre NATO-enheder og rent faktisk skyder vores missiler af. Normalt, når vi træner til søs, vil anvendelsen af langtrækkende missiler blive simuleret, det vil sige alle om bord udfører deres opgaver, som hvis vi var i rigtig krig, men selve missilaffyringen gennemføres ikke. Det stiller nemlig betydelige krav til sikkerhedsområdet,« siger Michael G. Landmark, der er kommandørkaptajn og skibschef på fregatten Iver Huitfeldt, og fortsætter:

»På denne øvelse er det anderledes, for her får vi rent faktisk mulighed for at skyde vores missiler af som led i øvelsen. Det giver hele skibet og besætningen et ekstra realistisk aspekt og fortrolighed med våbensystemerne, som er et væsentligt element i opretholdelsen af et troværdigt beredskab.«

»Under øvelsen vil vi træne evnen til at kunne beskytte en flådestyrke eller et geografisk område mod missilangreb, og det giver os en unik mulighed for både at teste vores radarer og våbensystemer “live” og mod realistiske trusler. Det er sjældent at vi har sådan en mulighed, og derfor ser vi meget frem til at deltage i de kommende ugers øvelser,« tilføjer Michael G. Landmark.

Som led i missiløvelserne vil Iver Huitfeldt teste en række systemer om bord blandt andet systemer til dataudveksling mellem NATO-enhederne som led i den fortsatte udvikling af Søværnets evne til at indgå i komplekse operationer mod moderne missiltrusler.

Farvand vest for Hebriderne er gunstige til missilskydninger

Fregatten Iver Huitfeldt deltager fra den 15. maj til den 3. juni 2021 i øvelserne At Sea Demonstration og Formidable Shield.

De to øvelser er sammensat til én overordnet operation med formålet at demonstrere NATO’s evne og kapacitet til at indsætte større maritime styrker i komplekse, multinationale, sømilitære operationer, hvor forskellige våbensystemer, overvågnings- og billedopbygningssystemer skal arbejde sammen på tværs af lande og værn.

Det hele gennemføres i komplekse scenarier, hvor der blandt andet bekæmpes ballistiske missiler og jetdrevne måldroner, som repræsenterer realistiske trusler.

Der er 19 deltagende flådeenheder og fly fra 10 NATO-lande med i øvelsen. Dansk deltagelse omfatter fregatten Iver Huitfeldt, samt bidrag til ledelse af den stab, der afvikler øvelsen.

Øvelserne vil foregå i farvandet vest for Hebriderne og slutte i Nordnorge, hvor de danske missilskydninger forventes gennemført. Disse områder er gunstige til netop missilskydninger, da der her er plads til at kunne overholde de nødvendige sikkerhedskrav.

Øverst: Fregatten Iver Huitfeldt bugseres ud af inderste bassin på Flådestation Korsør på vej til øvelser, hvor besætningen skal affyre missiler. (Foto: Forsvarskommandoen). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.