Hvem vil opsætte offentligt tilgængelige ladestandere

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – Slagelse Kommune vil undersøge, om boligforeninger og virksomheder vil opsætte ladestandere på deres parkeringspladser. Herefter vil ParkPrivate afholde et udbud.

Slagelse Kommune har igangsat en undersøgelse, der skal afklare, om boligforeninger og større virksomheder er interesserede i at etablere offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler på deres parkeringspladser. Det oplyser kommunen i en meddelelse.

Vil kontakte boligforeninger og større virksomheder

Slagelse Kommune har indgået et samarbejde med virksomheden ParkPrivate. Virksomheden skal undersøge mulighederne for at styrke den offentlige tilgængelige ladeinfrastruktur på en række private parkeringspladser i kommunen.

ParkPrivate vil i perioden fra den 15. februar 2022 til den 22. marts 2022 kontakte boligforeninger og større virksomheder om at deltage i undersøgelsen.

Skal give et bedre grundlag for at vælge placering

Formålet med undersøgelsen er at få kendskab til, om boligforeninger og virksomheder vil opsætte ladestandere på deres parkeringspladser, og samtidig at få et indblik i, hvor langt de er i processen.

Det undersøges også, om boligforeningerne og virksomhederne ønsker at støtte op om en stærkere offentlig tilgængeligt ladeinfrastruktur i Slagelse Kommune ved at gøre deres ladestandere offentlig tilgængelige for elbilbilister uden for arbejdstiden.

Undersøgelsen er et led i Slagelse Kommunes arbejde med at udvikle en ladestanderstrategi. Med undersøgelsen får kommunen indsigt i virksomhedernes og boligforeningernes planer, og dermed et bedre grundlag for at planlægge placeringen af nye offentlig tilgængelige ladestandere.

Boligforeninger og virksomheder i et fælles udbud

Når Slagelse Kommune har afsluttet undersøgelsen, afholder ParkPrivate et udbud for de virksomheder og boligforeninger, som har interesse i at opsætte ladestandere. Det vil være en forudsætning i fællesudbuddet, at ladestanderne gøres helt eller delvist offentligt tilgængelige.

Udbuddet sikrer, at virksomhederne og boligforeninger får en række forskellige tilbud fra ladeoperatører på selve etableringen og driften af ladestanderne, så den enkelte virksomhed frit kan vælge det tilbud, der passer bedst til deres behov.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Various-Photography / Pixabay). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.