Hurtigere afklaring af førtidspensionister

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Der har været et fald i tildelingen af førtidspension, men nu er tendensen vendt både i Slagelse Kommune og på landsplan.

Siden 2007 har der årligt været en fald i andelen af borgere, der fik førtidspension. Men nu er tendensen vendt både i Slagelse Kommune og på landsplan. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Mange borgere afslutter deres ressourceforløb

Fra 2006 til 2018 faldt antallet af førtidspensionister i Slagelse Kommune med 768 personer. Andelen af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på førtidspension faldt fra 8,2 procent til 6,7 procent. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

En helt ny undersøgelse fra konsulentfirmaet Mploy viser, at Slagelse Kommune i 2019 fortsat har færre førtidspensionister end sammenlignelige kommuner – men at der er sket flere tildelinger i 2019.

Læs også: Ledige skal behandles ordentligt på jobcentrene.

»Den lavere tildeling af førtidspension skyldtes, at især yngre borgere skulle i ressourceforløb i stedet for at komme på førtidspension,« siger Thomas Clausen (EL), der er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse, og fortsætter:

»Nu afslutter mange borgere ressourceforløbene, og over halvdelen af dem får bevilget førtidspension. Jeg noterer mig med glæde, at Jobcentret trods knappe ressourcer har været i stand til effektivt at afklare et større antal sager i 2019 i overensstemmelse med det øgede lokale fokus på området.«

Øget fokus på afklaring af borgere på kanten

Samtidig har der nationalt været et øget politisk fokus på, at flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet enten skal tilbydes en indsats, så de kommer hurtigere i beskæftigelse, eller også skal de hurtigere afklares til en førtidspension.

Det er blandt andet sket med støtte fra Folketingets satspuljemidler, hvor midlerne er gået til øgede indsatser til borgere på langvarig forsørgelse.

Endelig betyder den stigende folkepensionsalder, at flere må blive længere tid på en førtidspension. Det faldende antal tilmeldte til efterlønsordningen betyder, at flere ældre får ret til en førtidspension.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.