Du må gerne hente tang til privat brug

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – I Slagelse Kommune har man efter flere opfordringer ændret på den praksis, der er for at fjerne tang på kommunens strande. Det er blevet besluttet, at man fjerner tang ved behov og dermed ikke længere kører på faste dage. Samtidig kører man det væk i stedet for at smide det tilbage i havet.

Fremover fjerner kommunen tang fra strandene efter behov, og det bliver ikke smidt tilbage i havet.

Kører det væk i stedet for at smide i havet

I Slagelse Kommune har man efter flere opfordringer ændret på den praksis, der er for at fjerne tang på kommunens strande. Det er blevet besluttet, at man fjerner tang ved behov og dermed ikke længere kører på faste dage. Samtidig kører man det væk i stedet for at smide det tilbage i havet.

Det er også muligt for borgerne at hente tang til for eksempel køkkenhaven.

»På strande med offentlig adgang i Slagelse Kommune må du gerne hente tang til køkkenhaven. Tangen må hentes fra stranden i spande eller med en trillebør. Der må ikke køres på strandene eller på stierne ned til stranden, og der skal parkeres på de offentlige parkeringspladser,« lyder det fra Entreprenørservice i Slagelse Kommune.

Beslutningen møder opbakning fra flere byrådsmedlemmer, heriblandt Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti:

»Det virker mere fornuftigt, at vi kører tangen væk, end at vi smider det tilbage i havet. Samtidig er der jo intet i vejen for, hvis man som borger selv vil hente tang til køkkenhaven eller anden privat brug, da det jo blot bidrager til, at der så er lidt mindre tang at skulle køre væk,« siger Christopher Trung, inden han fortsætter:

»Jeg vil gerne rose Klima- og Miljøudvalget for dette initiativ med den mere langsigtede løsning på strandrensningen, som der har været efterspurgt længe.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Agaten / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.