SK: Der er ikke PFOS/PFAS i dit postevand

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse News – Flere har henvendt sig til SK Forsyning, fordi de er bekymrede for PFOS/PFAS i drikkevandet, men det er der ikke, siger forsyningsselskabet.

Den ulykkelige situation, som medlemmerne af kvæggræsserforeningen i Korsør er endt i, har affødt nogle spørgsmål her i SK Forsyning.

Der er flere, som har henvendt sig, fordi de er bekymrede for, om der skulle være PFOS/PFAS i drikkevandet fra SK Forsyning. Det kan vi med ro i sjælen sige, at der ikke er, skriver DK Forsyning i en pressemeddelelse.

Korsør får primært vandet fra Erdrup Vandværk

Stoffet PFOS er kommet i søgelyset, efter der er gjort store fund i køer, som har græsset tæt på brandskolen ved Korsør Nor. Det var i så store mængder, at det udgør en væsentlig sundhedsmæssig risiko. Det viste sig efterfølgende, at brandskum fra brandskolen i Korsør var kilden til forureningen.

Læs også: Brandskum årsag til PFOS-fund i rensningsanlæg (5. februar 2021).
Læs også: Nyt overblik over mulig PFOS-forurening (11. september 2021).

Vandet til Korsør kommer ikke fra én boring, men fra flere boringer placeret på flere Kildepladser – altså en samling af boringer.

Korsør får den største del af vandet fra Erdrup Vandværk (Baunehøjvej 7, 4242 Boeslunde) og en mindre del fra Valbygård Vandværk (Stillingevej 1, 4200 Slagelse). Erdrup Vandværk behandler vand fra Forlev kildeplads og Erdrup kildeplads – mens Valbygård behandler vand fra Jernbjerg kildeplads, Hovedværkets kildeplads og Valbygård kildeplads.

PFAS (perfluoralkylforbindelser) er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer herunder PFOS, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og at kunne ødelægge immunforsvaret. (Kilde: Miljøstyrelsen).

SK Forsyning har et stramt kontrolprogram, der siden 2018 har betydet, at de kontrollerer alle drikkevandsboringer hvert tredje år for en række miljøfremmede stoffer – herunder PFAS og PFOS, skriver SK Forsyning.

Derudover analyserer SK Forsyning for de samme stoffer på afgang af alle vandværker hvert år. Ingen af disse prøver – hverken i boringerne eller på vandværkerne, har vist tegn på, at vandet er forurenet med PFOS, PFAS eller andre af de miljøfremmede stoffer.

Vandbeholder nær mark viste ikke tegn på PFOS

SK Forsyning valgte af forsigtighedshensyn valgte at teste drikkevandet fra en vandbeholder i nærheden af den pågældende mark. De tre analyser herfra viste ikke tegn på PFOS. Det oplyste SK Forsyning i marts måned.

Læs også: Nye fund af stoffer i SK Forsynings drikkevand.

I en enkelt analyse er der dog fundet spor af PFOA (perfluoroctansyre) og PFNA (perfluornonansyre), som er i familie med PFOS-stoffer. Begge fund lå under grænseværdierne for drikkevand.

Alle prøveresultater er offentlig tilgængeligt via geus.dk. Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret/godkendt laboratorie og resultaterne kontrolleres af myndigheden inden de offentliggøres.

Find flere data på: data.geus.dk. Alle SK Forsynings vandværker i Slagelse Kommune starter med anlægsnavnet SK Vand A/S

Øverst: Genrefoto. (Foto: Arcaion / Pixabay). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.