Nye fund af stoffer i SK Forsynings drikkevand

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Læsetid: 4 min.

Slagelse.News – SK Forsyning har fundet TriFluorEddikkesyre i afgangen fra alle sine vandværker i Slagelse Kommune. Forsyningsselskabet er i gang med at verificere målingerne og vil derefter gå i gang med at opspore kilderne.

DANVA (brancheforeningen for Danske Vandselskaber) har for nylig orienteret sine medlemmer om, at der er fundet et nyt stof – TFA (TriFluorEddikkesyre) – i prøver udtaget i vandboringer i Danmark.

Myndighederne er usikre på, hvor stoffet stammer fra. Stoffet er blandt andet blevet anvendt i kølemidler og drivgas i sprayflasker. Derfor kan stoffet være dukket op som nedfald fra atmosfæren. Det kan også opstå som et nedbrydningsprodukt fra pesticider og andre miljøfremmede stoffer.

Nu har SK Forsyning fundet TFA i afgangen fra alle sine vandværker i Slagelse Kommune. Det skriver det SK Forsyning i en pressemeddelelse.

Har orienteret Styrelsen for Patientsikkerhed

»Hos SK Forsyning har vi en meget offensiv prøveudtagning for miljøfremmede stoffer både indenfor vand- og spildevandsområdet. Efter DANVA’s udmelding har vi derfor taget prøver på afgang fra alle vores vandværker,« siger Vandchef i SK Forsyning Jan Jørgensen og fortsætter:

»Vi har nu modtaget svar, og analyserne viser, at der er fundet TFA i afgangen fra alle vores vandværker i koncentration 0,2-0,5 µg/l. Vi er i gang med at få verificeret, om målingerne er korrekte. Er det tilfældet, går vi i gang med at opspore kilderne.«

SK Forsyning har orienteret Styrelsen for Patientsikkerhed om fundet. Myndighederne har ikke fastsat grænseværdier for stoffet i Danmark, men det forventes at ske i løbet af den kommende tid.

Stoffet er fundet i flere andre europæiske lande, blandt andet i Tyskland. De tyske myndigheder har i oktober 2020 offentliggjort en sundhedsmæssig grænseværdi for TFA i drikkevand på 60 µg/l på baggrund af tilgængelige data.

De tyske myndigheder har derfor anbefalet, at koncentrationen i drikkevand holdes under 10 µg/l.

Direktør: »Man kan fortsat roligt drikke vandet«

SK Forsynings offensive teststrategi har for nylig afsløret en udfordring med PFOS ved Brandskolen i Korsør – et stof, som ikke længere må bruges. Et fund, der har fået stor opmærksomhed i medierne.

Læs også: Brandskum årsag til PFOS-fund i rensningsanlæg.

Af forsigtighedshensyn har SK Forsyning derfor valgt at teste drikkevandet fra en nærliggende vandbeholder, selvom denne er totalrenoveret i 2011. De tre analyser herfra har ikke vist tegn på PFOS.

I en enkelt analyse er der dog fundet spor af PFOA (perfluoroctansyre) og PFNA (perfluornonansyre), som er i familie med PFOS-stoffer. Begge fund ligger under grænseværdierne for drikkevand.

»Det er naturligvis bekymrende, at vi finder flere nye miljøfremmede stoffer i vores drikkevand. I lyset af de tyske myndigheders vurdering af TFA i oktober 2020, er der ingen grund til bekymring. Man kan fortsat roligt drikke vandet,« siger Henrik Birch, der er direktør i forsyningsselskabet.

Som følge af den meget offensive teststrategi har SK Forsyning de senere år fundet flere miljøfremmede stoffer i både drikke- og spildevand. Stoffer, der efterfølgende har vist sig at være et landsdækkende problem. Det er også tilfældet med TFA.

»Derfor er der mere end nogensinde behov for, at de centrale danske myndigheder er mere fremme i skoene. Lokalt ser det ud til, at vi må basere os på tyske, svenske eller andre sammenlignelige nationers anbefalinger. Det er ikke i orden,« afslutter Henrik Birch.

Øverst: Genrefoto. (Arcaion / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.