Byrådet sætter gang i hjælpepakke på 50 millioner

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – »På mindre end en uge er der etableret og skabt enighed i Økonomiudvalget om en lokal hjælpepakke på 50 millioner kroner, og der er indhentet en lang række forslag fra fagudvalgene, der kan være med til at holde hånden under vores lokalområde,« siger borgmesteren.

Krisen har ramt Danmark, og Slagelse Kommune er også mærket af udfordringerne. Derfor sætter et enigt Økonomiudvalg nu en hjælpepakke på 50 millioner kroner i gang.

De forskellige udvalg i byrådet har udpeget en lang række initiativer, der skal være med til at skabe beskæftigelse og hjælpe lokalområdet helskindet gennem krisen. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Afgørende at levere den nødvendige pleje til ældre

Der ligger en helt særlig og vigtig opgave for byrådet i at være med til at bære vores lokalområde gennem krisen.

Det gøres ved blandt andet at sætte gang i en række initiativer, som kan igangsættes øjeblikkeligt, og som skal holde hånden under aktiviteterne og beskæftigelsen i vores lokalområde på længere sigt.

»I den nuværende krise er det helt afgørende, at vi på ældreområdet kan levere den pleje, der er nødvendig og som med rette forventes af vores ældre og deres pårørende,« siger Ann Sibbern (DF), der medlem af Økonomiudvalget og Forebyggelses- og Seniorudvalget, og fortsætter:

»Det sørger vores dygtige medarbejdere for, og nu giver vi mulighed for, at området kan foretage de ekstra indkøb, der er nødvendige. Samtidig ser vi på, om der kan gøres en ekstra indsats for blandt andet de ensomme ældre og pårørende til demensramte, der rammes særlig hårdt af krisen.«

Hjælp til det lokale erhvervsliv er overordentlig vigtigt

»Det er helt afgørende, at vi sørger for, at vores lokale erhvervsliv ikke bliver ramt alt for hårdt af krisen,« siger Villum Christensen (LA), der er formand for Erhvervs- og Teknikudvalget, og fortsætter:

»Derfor fremrykker vi så mange planlagte opgaver for blandt andet håndværkere, som vi kan, og vi er alle indstillet på at føje nye opgaver til, så lokale firmaer kan få ekstra opgaver her under krisen. Vi har fokus på, at de lokale firmaer også har opgaver efter krisen.«

»Også byfornyelsesprojekter bliver prioriteret og fremrykket,« siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Han glæder sig over, at der til brug efter krisen afsættes 1.500 kroner pr. medarbejder til videreuddannelse, som skal bruges på lokale hotel- og konferencesteder, så vi også på den måde rækker en hjælpende hånd til for eksempel restauranter og hoteller i vores område.

»Hjælp til erhvervslivet er overordentlig vigtigt,« siger Sten Knuth (V), som er folketingsmedlem og medlem af Økonomiudvalget.

Sten Knuth fremhæver og glæder sig samtidig over, at der nu kan ydes økonomisk støtte til foreningslivet, idrætsklubberne og de mange frivillige, der uforskyldt bliver ramt i denne tid, og som bliver så vigtige for os alle sammen, når vi er kommet på den anden side af krisen.

»Alle tiltag er velkomne,« siger Knud Vincents (V), som er gruppeformand for Venstre og medlem af Økonomiudvalget.

Knud Vincents glæder sig over, at Venstres tidligere forslag kan genfindes i Økonomiudvalgets vedtagelse, herunder at betalingen af ejendomsskatter, der forfalder i juli i år, kan udskydes.

Dertil kommer et spændende forslag fra de lokale erhvervsforeninger om at sætte gang i detailhandlen ved for eksempel at støtte en fælles køb lokalt-kampagne. Nu kan det sættes i værk, og det kan strække sig et godt stykke efter, at Danmark er åbnet op igen.

Institutionerne kan fremrykke endnu flere opgaver

Et område, der virkelig har fået ændret hverdagen på grund af krisen, er skoler og daginstitutioner. Ikke blot er de i stor stil beskæftiget med nødpasning og nye former for digital undervisning. De bidrager også med renoveringsopgaver, der kommer det lokale erhvervsliv til gode.

»Vores institutioner har virkelig taget fat med hensyn til at igangsætte små renoveringsopgaver,» siger Lis Tribler (S), som er medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Ungeudvalget, og fortsætter:

»Nu giver vi så mulighed for yderligere at fremrykke opgaver, som for eksempel malerarbejde, renovering af faglokaler og toiletter samt igangsætning af helt nye opgaver på skoler og daginstitutioner. Det glæder mig meget.«

Hjælp til kulturlivet og endnu flere jobmuligheder

»Regeringen og Folketinget var lidt lang tid om at komme ud af starthullerne med en hjælpepakke til kulturlivet,« men Troels Brandt (RV), som er medlem af Økonomiudvalget og Kulturudvalget glæder sig over, at der kan findes opbakning fra hele Økonomiudvalget til også at dedikere en del af den lokale hjælpepakke til kulturlivet, der på mange måder er, og vil blive, ekstremt hårdt ramt af krisen.

»Vi skal på mange fronter gøre alt, hvad vi kan, for at holde hånden under beskæftigelsen, og det gælder også i kommunalt regi,« siger Thomas Clausen (EL), der er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, og fortsætter:

»Vi ved, at ledigheden er stærkt stigende, og derfor skal vi i Slagelse Kommune allerede nu til at finde og bidrage med jobmuligheder indenfor for eksempel de grønne områder, indenfor rengøring og på social- og sundhedsområdet. Det skylder vi de mange, der nu bliver kastet ud i ledighed.«

Borgmesteren glæder sig over fagudvalgenes hurtige reaktion

»På mindre end en uge er der etableret og skabt enighed i Økonomiudvalget om en lokal hjælpepakke på 50 millioner kroner, og der er indhentet en lang række forslag fra fagudvalgene, der kan være med til at holde hånden under vores alle sammens lokalområde. Det er imponerende,« siger borgmester John Dyrby Paulsen (S) og fremhæver ikke mindst den hurtige reaktion i fagudvalgene og i Økonomiudvalget.

»Nogle udvalg havde mindre end et døgn til at komme med forslag, men alle tog udfordringen op, og har budt ind med forslag, som Økonomiudvalget allerede i dag har set nærmere på. Det er imponerende.«

Økonomiudvalget følger den fortsatte proces tæt, og har nu sat forvaltningen i gang med at iværksætte en række tiltag, og der gives en status, når udvalget holder sit næste møde tirsdag den 7. april 2020 kl. 16.00.

Øverst: Byrådet (arkivfoto). (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.