Borgmesterens reaktion over for journalist gik for langt

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – »Myndigheder kan godt kontakte en journalist eller et medie om indholdet af en artikel. En sådan henvendelse må dog ikke kunne opfattes som en trussel om en “straffeaktion”,« siger Folketingets Ombudsmand om borgmesterens henvendelse til et lokalt medie i Slagelse Kommune.

Folketingets Ombudsmand konkluderer, at borgmester John Dyrby Poulsens (S) e-mails til et lokalt medie overskred rammerne for, hvordan en myndighed bør agere.

Ombudsmanden kalder reaktionen beklagelig. Det skriver ombudsmanden i en meddelelse.

Borgmesteren skrev flere e-mails journalisten og ledelsen

»… det er på alle måder rigtig rigtig skidt! Det får mig til at overveje at stoppe alt samarbejde … ,« skrev borgmester John Dyrby Poulsen (S) til en navngiven ugeavis-journalist på VD-Online efter, at han have læst en af hans artikler i den lokale ugeavis.

Folketingets Ombudsmand konkluderer nu, at borgmesterens e-mail overskred rammerne for, hvordan en myndighed bør agere, og han kalder reaktionen beklagelig.

»Myndigheder kan godt kontakte en journalist eller et medie om indholdet af en artikel. En sådan henvendelse må dog ikke kunne opfattes som en trussel om en “straffeaktion”,« siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Journalisten havde skrevet en artikel om beskyldninger om krænkende adfærd på et udvalgsmøde i kommunen og nævnte i den forbindelse navnene på alle de mandlige udvalgsmedlemmer.

Efter borgmesterens opfattelse blev der kastet mistanke på navngivne enkeltpersoner, og han skrev i den anledning flere e-mails, der blev sendt til både journalisten og mediets ledelse.

Efter omtale i pressen gik ombudsmanden ind i sagen.

E-mailen var egnet til at kunne opfattes som en trussel

Slagelse Kommune anførte, at borgmesterens henvendelse var begrundet i hensynet til de navngivne personer og almindelig presseskik, og at borgmesteren måske kunne og burde have formuleret sig mindre “voldsomt”.

Ombudsmanden finder, at borgmesterens e-mail var egnet til at kunne opfattes som en trussel med hensyn til både journalistens og mediets adgang til at modtage informationer fra kommunen og med hensyn til kommunens fremtidige annoncering.

Efter ombudsmandens opfattelse lå borgmesterens mail derfor uden for rammerne for, hvordan en myndighed i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige krav om saglighed og lighed bør agere.

Også en efterfølgende mailkorrespondance om artiklen lå efter ombudsmandens opfattelse uden for rammerne for, hvordan en myndighed bør kommunikere med en journalist eller ledelsen for et medie.

Læs ombudsmandens brev til kommunen på: ombudsmanden.dk.

Uddrag fra borgmesteren e-mails og ombudsmandens udtalelse

Med henvisning til artiklen rettede Slagelse Kommunes borgmester i en mail af den 5. oktober 2020 henvendelse til blandt andet journalisten bag artiklen på VD-Online, en redaktør og en chefredaktør hos Sjællandske Medier.

Borgmesteren skrev, at han fandt en del af indholdet af artiklen under al kritik, og anførte blandt andet følgende:

»(…) selvom jeg meget nødigt forsøger at redigere i pressens artikler, så er jeg mildest talt skuffet og indigneret over indholdet i nævnte artikel mht. navne på “mistænkte” – det er på alle måder rigtig rigtig skidt! Det får mig til at overveje at stoppe alt samarbejde, ikke som en trussel, men som et opråb om almindelig anstændighed, værdighed og fokus på substans; og jeg håber, at den del af artiklen bliver slettet.«

Den pågældende artikel på onlinemediet blev efterfølgende redigeret, så navnene på de mandlige udvalgsmedlemmer ikke længere fremgik.

Borgmesteren og journalisten havde endvidere i perioden fra den 5. til den 8. oktober 2020 en fortsat mailkorrespondance om indholdet af den oprindelige artikel.

I denne korrespondance indgik beskeder fra borgmesteren med kritik af journalistens fremgangsmåde med hensyn til at nævne navne på enkeltpersoner i artiklen. Borgmesteren sendte sine beskeder i kopi til en chefredaktør hos mediekoncernen.

Den 8. oktober 2020 udbad journalisten sig en undskyldning “på vegne af den frie presse”, hvortil borgmesteren svarede:

»En undskyldning?? – Har du overhovedet ikke forstået pointen???,« skrev borgmester John Dyrby Poulsen tilbage og fortsatte:

»Det bliver aldrig OK, at udstille navngivne enkeltpersoner, på den måde du gjorde – og du kunne sagtens have rejst debatten uden at nævne navne! Det har absolut INTET med den frie presse at gøre! Du tager et meget vigtigt emne, og gør det til en forfladiget ’kalkunjagt’, og i din e-mail nedenstående fortsætter du gud-hjælpe-mig stilen!«

Journalisten skrev tilbage til borgmesteren samme dag og indledte sin besked med blandt andet at anføre, at han havde forstået pointen.

Hertil svarede borgmesteren blandt andet følgende:

  • »(…) Nej, det har du helt tydeligt ikke! (…).«
  • »(…) det valg du traf var efter min mening helt forkert, og jeg håber ikke, at din ledelse deler din opfattelse!«
  • »(…) din kalkunjagt fjerner debatten fra det, jeg synes er det vigtigste, nemlig at der er behov for en kulturændring hos os alle.«
  • »(…) din artikel var langt over grænsen for, hvad man kan og bør tillade sig!«

John Dyrby Paulsen går til Pressenævnet næste gang

Borgmester John Dyrby Paulsen tager kritikken til efterretning.

»Set udefra kan man ikke udelukke, at der læses en form for trussel. Det er sådan, jeg hører kritikken – og ja, jeg tager den til efterretning. Ombudsmanden minder om, at jeg hellere bør gå til Pressenævnet, så det er det, jeg vil gøre næste gang,« udtaler borgmester John Dyrby Poulsen til Sjællandske (som også omtaler sagen her).

Øverst: John Dyrby Paulsen (S). (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.