Borgere i Slagelse Kommune kan søge legatbeløb

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Slagelse.News – Værdigt trængende borgere i Slagelse Kommune kan søge et legatbeløb, og fristen er den 7. november 2018.

I 2018 er der nu et antal legatportioner til uddeling til værdigt trængende med bopæl i Slagelse Kommune, og legatets bestyrelse har godkendt nedenstående kriterier.

Administrationen af legatet sker i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Rådgivning og Udbetaling.

Kriterier for tildeling af legat til værdigt trængende

Ansøgere med et rådighedsbeløb under nedenstående satser kan tildeles legatbeløb.

Beregning af det månedlige rådighedsbeløb:

Indkomst minus faste udgifter for eksempel husleje, varme, el, forsikringer, licens. Indtægter fra børneydelser og udgifter til daginstitutionsbetaling medregnes ikke i rådighedsbeløbet.

  • Enlig uden børn: 3.000 kroner.
  • Ægtepar uden børn: 5.000 kroner.
  • Pr. barn: 1.000 kroner.

Eksempel: Ægtepar med 2 børn giver et rådighedsbeløb 7.000 kroner.

Ansøgere med formue over 20.000 kroner tildeles ikke legatbeløb, selvom kriteriet for rådighedsbeløb er opfyldt. Rådgivning og Udbetaling kan lægge vægt på andre sociale forhold i vurderingen af, om du er at betragte som værdig trængende.

Ansøgning skal ske senest den 7. november 2018

Du kan søge om legatet via selvbetjening her på siden, eller du kan hente et ansøgningsskema på Biblioteker og Borgerservice eller på Gørtlergade.

Start digital ansøgning på: slagelse.dk.

Sidste frist for ansøgning er den 7. november 2018.

Efter fristens udløb vil der blive nedsat en indstillingsgruppe, der tager stilling til, hvem legatportionerne skal gives til. Hvis du søger efter ansøgningsfristens udløb, vil du få afslag på din ansøgning. Der kan kun uddeles legatportioner ud fra det beløb, der hvert er år er til rådighed for uddeling.

Alle ansøgere vil få et digitalt brev med besked om afgørelsen. Afgørelserne kan ikke ankes, men det kan oplyses, at der vil være mulighed for at søge legat igen til næste år. Eventuel udbetaling af legatportion vil blive indsat på din Nem-konto senest i uge 50.


Foto: Slagelse Kommune.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.