Bøvl mellem TDC og kommune stopper fibernet

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – »I Slagelse by har både Fibia og TDC den sidste tid arbejdet for at etablere fibernet til borgerne. Desværre har der været mange kedelige sager, hvor de to selskaber ikke har kunnet koordinere gravearbejdet, hvilket har resulteret i, at veje og fortove har været gravet op flere gange til stor gene for borgerne.«

»TDC NET må med beklagelse meddele, at vi indstiller vores udrulning af fibernet i Slagelse Kommune. Det betyder for dig, at vi må annullere din tilmelding til en gratis fibertilslutning.«

Sådan lyder det i en e-mail til TDC’s kunder, som deles flittigt på Facebook, herunder i grupperne “4200 Slagelse” og “Slagelse Lokalpolitiske Forum”.

Men centerchef Flemming Korsten hos Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune har en helt anden opfattelse.

TDC og Slagelse Kommune har forskellige opfattelser

Tusindvis af husstande og virksomheder i Slagelse har set frem til fibertilslutning, men sådan bliver det åbenbart ikke i denne omgang, og TDC mener, at Slagelse Kommune bærer skylden.

»Beslutningen er truffet på baggrund af, at Slagelse Kommune gennem en længere periode har afvist at udstede de nødvendige gravetilladelser til TDC NET. Vi har gjort alt for at imødekomme Slagelse Kommunes krav, men vores ressourcekrævende forsøg på at imødekomme disse har desværre ikke båret frugt. Derfor indstiller vi nu al fiberudrulning i Slagelse,« står der i TDC’s e-mail.

Centerchefen i Slagelse Kommune har dog en anden forklaring, som han har skrevet til byrådet.

»I Slagelse by har både Fibia og TDC den sidste tid arbejdet for at etablere fibernet til borgerne. Desværre har der været mange kedelige sager, hvor de to selskaber ikke har kunnet koordinere gravearbejdet, hvilket har resulteret i, at veje og fortove har været gravet op flere gange til stor gene for borgerne. Det er TDC Net, der har holdt kadencen oppe, og Fibia har været med som samgravningspart,« skriver centerchef Flemming Korsten og fortsætter:

»Vi har (som myndighed) været nødsaget til at påminde TDC Net om, at der i Vejloven er stillet krav om, at man skal koordinere gravearbejdet. Vi har i over en måned intenst arbejdet på at sikre dialogen og samarbejdet med TDC Net og Fibia. Dette med øje for at bedre bredbånd er af kæmpe værdi for borgerne, men også for, at Vejloven skal efterleves.«

Fibia har været mere samarbejdsvillige end TDC Net

Kommunen har den opfattelse, at TDC Net ikke er videre samarbejdsvillig og ligefrem tolker Vejloven til sin egen fordel.

»Det har dog hele tiden været tydeligt, at konkurrencesituationen mellem de to selskaber er intens og uden fortilfælde. Her må vi sige at Fibia været mere samarbejdsvillige end TDC Net, som adskillige gange har truet med at trække deres aktiviteter fra kommunen, hvis vi ikke fortolkede Vejloven på en måde, der efter vores opfattelse ville kunne give dem en konkurrencemæssig fordel,« skriver centerchefen og fortsætter:

»Under forløbet har arbejdet i Slagelse by fortsat, idet TDC Net har haft de fornødne gravetilladelser – dog har de været med en klausul om, at de skal sikre koordinering med Fibia.«

»Sagen kulminerede i sidste uge, da TDC Net bad Slagelse Kommune om at definere en fordelingsnøgle for hvordan TDC Net og Fibia skal dele udgifterne ved etableringsarbejdet. Det har vi gjort, og vi har efterfølgende ikke hørt fra TDC Net. Fibia har bekræftet, at de fortsætter udrulningen som planlagt,« skriver Flemming Kortsen i sin orientering.

Læs også: Slagelse Kommune svarer igen efter TDC’s anklager.

Øverst: Facebook. (Skærmbillede). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.