Billigere el på vej til tusindvis

Slagelse.News – »For privatkunderne, med et årligt forbrug på 4.000 kWh, vil tarifændringerne give en årlig besparelse på lidt under 800 kroner,« lyder det fra Zeanet (SK Forsyning).

Elnettarifferne falder i sådan en grad, at nogle kundegrupper kan se frem til tæt på en halvering af prisen for el via elnettet sammenlignet med prisen for bare få måneder siden. Det skriver Zeanet (kendt som Envafors og DK Forsyning) i en pressemeddelelse.

Kan give en årlig besparelse på op til 800 kroner

Der er gode nyheder på vej til de mere end 27.000 kunder i Slagelse og Korsør, der er kunder hos elnetselskabet Zeanet A/S. Fra 1. september bliver elregningen endnu engang billigere idet nettariffen – der er prisen kunderne betaler for at modtage el via elnettet – sænkes for anden gang på bare seks måneder.

Zeanet ejes af Envafors, der er en fusion mellem de kommunalt ejede forsyningsselskaber NK-Forsyning i Næstved og SK Forsyning i Slagelse.

»For privatkunderne (C-kunder), med et årligt forbrug på 4.000 kWh, vil tarifændringerne give en årlig besparelse på lidt under 800 kroner,« fortæller Henrik Birch, der er direktør i Zeanet A/S, og fortsætter:

»Det svarer til en besparelse på godt 40 procent sammenlignet med i januar, hvor tarifferne var på det højeste. Erhvervskunderne kan se frem til en tilsvarende procentvis besparelse.«

Afbalancerer voldsomme udsving på markedet

Da elprisen steg voldsomt i efteråret 2022, blev det dyrere for elnetsselskaberne, idet udgifterne til nettabet – det er den energi, der går til spilde under transporten i ledningerne – steg kraftigt. Det var derfor nødvendigt at hæve nettarifferne væsentligt i det nye år.

»Heldigvis er energipriserne faldet meget i løbet af 2023. Nettarifferne blev derfor nedsat allerede 1. maj 2023 og nedsættes nu yderligere med virkning fra 1. september 2023,« forklarer Henrik Birch og fortsætter:

»Da vi sidste vinter satte priserne op, skyldtes det ikke mindst usikkerheden og den krise, energibranchen stod i. Vi har klaret os godt igennem krisen, hvilket også er en af grundene til, at vi både før, under og efter energikrisen har kunnet levere nogle af markedets laveste priser.«

Du kan læse de nye og gamle nettariffer på: www.zeanet.dk/kundeservice/priser-og-levering

Øverst: Zeanet. (Foto: Zeanet). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.