Ældre skal også have glæde af digitale fællesskaber

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Borgere over 60 år får nu mulighed for at gå til esport i sportsområdet ved hospitalsbyen.

Esport forbinder man ofte med unge, men alle aldersgrupper kan have glæde af digitale fællesskaber. Det gælder også de ældre borgere.

Derfor starter Slagelse Kommune, som den første kommune i landet, et samarbejde med Esport Danmark og herunder Sørby Esport omkring esport for borgere, som er 60+. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Ensomhed var et voksende sundhedsproblem før corona

Det nye tilbud skal være med til at give mere livskvalitet og livsglæde til de ældre, da blandt andet coronakrisen har medført, at mange flere end vanligt har oplevet social isolation og ensomhed.

Ensomhed var allerede et stort og voksende sundhedsproblem før coronakrisen. Derfor har Slagelse Kommune de sidste to år igangsat en række initiativer til glæde for de ældste borgere gennem ensomhedsprojektet “Vend ensomhed til livskvalitet og livsglæde”, som er støttet af Trygfonden.

I forlængelse af dette projekt starter nu et nyt tilbud i samarbejde med Esport Danmark og herunder Sørby Esport, for borgere som er 60+.

Endnu flere mobile ældre ind i digitale fællesskaber

»Rigtig mange ældre holder sig godt i gang, men der er også en del, som ikke er del af et fællesskab,« siger aktivitetskonsulent i Slagelse Kommune Bente Nørgaard og fortsætter:

»Vi er derfor rigtig glade for, at Esport Danmark har fået idéen til et nyt samarbejde med os i Slagelse Kommune omkring esport til ældre. Det er på mange måder en helt ny verden for os, så vi glæder os meget til samarbejdet, hvor vi blandt andet kan bidrage med viden og erfaring i forhold til at lave aktiviteter målrettet ældre.«

Samarbejdsaftalen kommer til at starte ud med esportstilbud til mobile ældre, som ønsker at dyrke esport med andre ældre, ligesom de samme ældre er velkommen sammen med deres børnebørn. Her vil det være Sørby Esport, der lægger faciliteter til på Fælledvej 4 i sportsområdet syd for hospitalsbyen i Slagelse.

»Vi håber, at tilbuddet kan udvides, så også mindre mobile ældre, borgere med kroniske sygdomme, og ældre der af forskellige årsager ikke kan forlade hjemmet også kan få glæde af tilbuddet. Udvidelsen af tilbuddet afhænger dog af tilbagemeldinger på kommende fondsansøgninger,« slutter Bente Nørgaard.

Ældre kan få et kæmpe kompetenceløft på IT-området

»Vi glæder os til at introducere de ældre i Slagelse Kommune til esport på flere forskellige niveauer. Esporten oplever stor succes i Danmark, og digitale møder og fællesskaber er også en måde at være sammen på. Det har vi alle oplevet ikke mindst under corona,« siger projektleder i Esport Danmark Mikkel Lindegaard Andersen og fortsætter:

»Vi ser derfor meget frem til at samarbejde med en helt anden målgruppe, end vi hidtil har samarbejdet med, da vi ser et stort potentiale i også at introducere de ældre til de mange muligheder som digitale fællesskaber rummer. Esport er bestemt ikke kun forbeholdt den yngre aldersgruppe.«

»Vi ser også meget frem til at kunne være med til at give de ældre, der melder sig til det 2-årige projekt, et kæmpe kompetenceløft på IT-området. Et løft der rækker længere ud end til at kunne dyrke esport. Det vil være gratis for de ældre at deltage.«

Slagelse Kommune underskrev samarbejdsaftalen med Esport Danmark den 22. januar 2021. Så snart coronarestriktionerne og herunder forsamlingsforbuddet gør det muligt, kan de første ældre blive introduceret til esport gennem dygtige undervisere fra Sørby Esport.

»Vejen ud af ensomhed går ofte gennem fællesskabet«

»Esport bliver et spændende nyt tilbud til ældre i kommunen, og vi glæder os i udvalget meget til at følge det,« siger den fungerende formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Unnie Oldenburg (S) og fortsætter:

»Vejen ud af ensomhed går ofte gennem fællesskabet, og derfor er vi rigtig glade for at et nyt tilbud nu ser dagens lys. Jo flere forskellige tilbud og aktiviteter vi har til de ældre, jo større er mulighederne for at flere ældre kan blive en del af et fællesskab og dermed opleve større livskvalitet og livsglæde.«

Øverst: Ældre borgere til esport. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.