Advarsel mod ukrudtsbrændere

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

»Vær ekstra forsigtige, når I bruger jeres ukrudtsbrænder«, skriver Slagelse Brand og Redning. Ukrudtsbrændere var skyld i 286 brande i hele landet i 2017, og Slagelse Brand og Redning har allerede måttet rykke ud tre gange.

Slagelse Brand og Redning har den sidste måneds tid rykket ud til tre brande, der har været startet af en ukrudtsbrænder. I 2017 var ukrudtsbrændere skyld i mindst 286 brande i hele landet. Derfor advarer brandvæsenet og Beredskabsstyrelsen mod ukrudtsbrændere, som kommer ud af kontrol.

»Vær ekstra forsigtige når I bruger jeres ukrudtsbrænder«, skriver Slagelse Brand og Redning på Facebook.

Med nogle få simple råd og forholdsregler, kan du sikre dig at ukrudtsafbrænderen ikke kommer ud af kontrol:

  • Ukrudtet skal svitses – ikke brændes
  • Brug ikke brænderen i tørkeperioder og blæsevejr
  • Hold god afstand til let antændeligt materiale
  • Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester
  • Brug kun ukrudtsbrændere, der er DG-mærket

I videoen herunder vises det, hvor hurtigt ilden får fat i noget tørt græs inde i “skuret”.

 

VÆR FORSIGTE MED UKRUDTBRÆNDERNE

VÆR EKSTRA FORSIGTIGE NÅR I BRUGER JERES UKRUDTSBRÆNDER 🚨🚨 Slagelse Brand og Redning har den sidste måneds tid været rykket ud til 3 brande der har været startet af en ukrudtsbrænder 🔥🚒 Med nogle få simple råd og forholdsregler, kan du sikre dig at ukrudtsafbrændingen ikke kommer ud af kontrol: – Ukrudtet skal svitses – ikke brændes – Brug ikke brænderen i tørkeperioder og blæsevejr – Hold god afstand til let antændeligt materiale – eller fjern det først – Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester – Brug kun ukrudtbrændere der er DG-mærket Læs mere på http://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/ukrudsbraendere/ukrudtsbraender/Pages/ukrudtsbraender.aspx I videoen herunder, vises det hvor hurtigt ilden får fat i noget tørt græs inde i “skuret”

Slået op af Slagelse Brand og Redning i 22. maj 2018

Læs mere på: Beredskabsstyrelsen.


Genrefoto: Andrea Kratzenberg / Freeimages

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.