Tre kanonskud i Korsør lørdag den 2. juni 2018

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Is, pølser og kanonskud i Korsør lørdag den 2. juni 2018. Det skal markere et nyt kunstværk, som er malet på bropillen fra Korsørs tredje bro.

Lørdag den 2. juni 2018 brøler fyrbåken Koen, og kanonerne affyrer tre skud i Korsør, når de markerer indvielsen af en flot, maritim kompasrose.

Det nye kunstværk er malet på bropillen i Korsør Havn, som går under navnet “Carl Peter”, fordi den er opkaldt efter Korsørs tidligere borgmester Carl Petersen.

Bropillen er et levn fra Korsørs tredje bro, der blev indviet og åbnet for trafik i 1883. Nu kan sejlere og alle andre, som lægger vejen forbi havnen, glæde sig over, at Korsør har fået et nyt maritimt kunstværk.

Sejlbåde, kajakker og robåde runder Carl Peter

Den 2. juni kl. 10.00 vil der være sejlbåde fra Korsør Sejlklub samt kajakker og robåde fra Korsør Roklub i Korsør Havn. De er en del af fejringen og indvielsen af en ny kompasrose, som er blevet malet på bropillen Carl Peter.

De sejler alle ud og runder “Carl Peter”, og kl. 10.45 får bropillen selskab af formanden for Koens venner, Ingvard Skøtt, og formanden for Stig Hansens Fond, Flemming Erichsen, der sejles ud af hjemmeværnet for at indvie det nye maritime kunstværk.

»Vi er glade for i fondsbestyrelsen, at vi har kunne medvirke til, at Korsør har fået endnu et kunstværk, som understreger Korsørs maritime fortid og ikke mindst fremtid. Vi håber, at både dem på vandet og de borgere, som lægger vejen forbi landsiden ud for pillen, vil få glæde af det nye kunstværk. På landsiden opsætter vi et skilt om kompaspillen, hvor man både kan se kunstværket afbilledet og læse lidt fakta omkring pillen og kunstværket,« siger Flemming Erichsen, der er formand for Stig Hansens Fond for Kulturelle og Almene opgaver.

Ansøgning fra Foreningen Fyrbåken Koens Venner

Ansøgningen til det maritime kunstværk kom fra Foreningen Fyrbåken Koens Venner, som dermed har været med til at sørge for, at Korsørs borgere og turister har fået et nyt kunstværk.

»Idéen kom gennem en henvendelse vi fik fra tømrer Mogens Jensen, som selv foreslog, at ”Carl Peter” blev udsmykket med en kompasrose. Vi valgte at støtte op om den gode idé, som samtidig passer godt ind i vores vedtægter omkring, at vi skal medvirke til maritim udvikling af Korsør. Samtidig synes vi i bestyrelsen, at netop idéen med en kompasrose passer rigtig fint til bropillen og dens historie, som vi er glade for at kunne være med til at støtte op om og have skrevet et lille nyt kapitel til, ved at den nu har fået så flot en udsmykning,« siger Ingvard Skøtt, der er formand for Foreningen Fyrbåken Koens Venner.

Projektet har i alt kostet knap 200.000 kroner. Pengene kommer fra “Stig Hansens Fond for Kulturelle og Almene opgaver i Korsør Kommune”.

Program for indvielsen af “Carl Peter”

På “Carl Peter” og på området overfor ved Havnegrillen:

  • Kl. 10-11: Sejlbåde fra Korsør Sejlklub og kajakker og robåde fra Korsør Roklub runder “Carl Peter”
  • Kl. 10.45: Ingvard Skøtt og Flemming Erichsen sejles ud til “Carl Peter” af Hjemmeværnet
  • Kl. 11.00: Indvielse af kompasrosen på “Carl Peter”
    Ingvard Skøtt byder velkommen
    Tale ved Flemming Erichsen
    Tale ved Ingvard Skøtt
  • Kl. ca. 11.15: Indvielsen markeres med tre kanonskud – foregår fra Amerikakajen og tre “brøl” fra fyrbåken “Koen” samt afsløring af skilt på landside.

Efterfølgende tilbydes is og pølser til de første 200 fremmødte, og der vil være en lille konkurrence for alle børn og deres familier.

[d12-plain]Fakta om Fonden Stig Hansen: Stig Hansen arbejdede som fuldmægtig på Korsør Rådhus og døde i 2001. Han testamenterede omkring fem millioner kroner til kommunen gennem “Stig Hansens Fond for Kulturelle og Almene opgaver i Korsør Kommune”. Renter af formuen anvendes til forskellige kunstværker rundt om i Korsør. Senest er kompasrosen på “Carl Peter” blevet til gennem midler fra fonden.[/d12-plain]

Læs også: Nu kan du søge penge til kulturelle projekter i Korsør


Foto: Slagelse Kommune

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.