610 færre offentligt ansatte i Slagelse Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – Væksten i det offentliges forbrug skal ikke følge med befolkningsudviklingen, hvis det står til Det Konservative Folkeparti. I Slagelse Kommune svarer det til, at der skal være 610 færre offentligt ansatte i 2030, hævder Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

De Konservatives plan for lavere vækst i det offentlige forbrug svarer til, at der skal være 610 færre offentligt ansatte i Slagelse Kommune i 2030. Samtidig bliver der 1.840 flere ældre over 70 år og 530 flere børn under 7 år i kommunen. Det skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en pressemeddelelse til Slagelse.News.

39.000 færre offentligt ansatte eksklusive forsvaret

Væksten i det offentliges forbrug skal ikke følge med befolkningsudviklingen, hvis det står til Det Konservative Folkeparti, skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Med en ny 2030-plan har partiet beskrevet, at væksten i det offentlige forbrug ikke må stige med mere end 0,13 procent ud over forsvaret. Ifølge Finansministeriets beregninger vil det betyde, at der vil være 39.000 færre offentligt ansatte i 2030 (eksklusive forsvaret), når der også skal være råd til køb af varer og tjenester.

I Slagelse Kommune svarer det til, at der skal være 610 færre offentligt ansatte i 2030. Det viser ny analyse fra den økonomiske tænketank Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i al fald. Hertil skal man være opmærksom på, at der både er en flådestation og en kaserne i Slagelse Kommune.

1.840 flere ældre og 530 flere småbørn i Slagelse Kommune

Tal fra samme analyse viser samtidig en markant stigning i plejekrævende borgere i Slagelse Kommune. Frem mod 2030 vil der ifølge Finansministeriets befolkningsfremskrivninger således komme 1.840 flere ældre over 70 år og 530 flere børn under 7 år.

»De Konservative vil gennemføre en økonomisk politik, der vil koste rigtig mange hænder i hele landet,« siger Lars Andersen, der er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

»Velfærden er i forvejen presset rigtig mange steder, og selvom befolkningsfremskrivningerne viser, at der kommer mange flere ældre og børn frem mod 2030, vil Det Konservative Folkeparti indføre et loft på det offentlige forbrug, der vil betyde, at der skal være færre offentligt ansatte,« fortsætter han.

Analysen beskriver ikke antallet af offentligt ansatte i organisationen Slagelse Kommune, men i området. Dermed beskriver tallet også eventuelle statslige og regionale arbejdspladser, der er placeret i kommunen, dog eksklusive forsvaret, hvor der som tidligere nævnt er både kaserne og flådestation.

Antallet af medarbejdere falder og udgifterne stiger

Der er flere årsager til, at antallet af medarbejdere vil falde, også selvom der afsættes penge til en lille realvækst i det offentlige forbrug, skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i pressemeddelelsen.

For det første følger lønnen i det offentlige som hovedregel lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Det betyder, at der gradvist bliver råd til færre medarbejdere i takt med, at reallønnen stiger, og lønkvoten fastholdes.

For det andet er der behov for flere vare- og tjenesteindkøb i den offentlige sektor i takt med den demografiske udvikling. For eksempel vil der være behov for mere medicin og udstyr i sundhedsvæsenet, i takt med at der bliver flere ældre, som har behov for ydelser på sundhedsområdet. Dertil kommer en løbende kvalitetsforbedring af teknologi, behandlinger med videre, som vil medføre et øget udgiftspres på varekøbet.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.