Antvorskov Skole får teknologiforståelse på skemaet

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Slagelse.News – 46 skoler er udvalgt til at deltage i Undervisningsministeriets treårige forsøg med teknologiforståelse på skoleskemaet, og den ene skole er Antvorskov Skole i Slagelse By.

Blandt omkring 140 ansøgere er 46 skoler nu udvalgt til at deltage i Undervisningsministeriets treårige forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen. Skolerne fordeler sig på 32 kommuner, herunder Slagelse Kommune.

Teknologiforståelse som en obligatorisk del af skoledagen

De 46 skoler, som de næste tre år skal være med til at give erfaringer med, hvordan teknologiforståelse kan indgå som en obligatorisk del af skoledagen i folkeskolen, er nu fundet. Antvorskov Skole i Slagelse By er blandt de udvalgte skoler.

»Jeg er meget glad for den store interesse for at deltage i forsøget med teknologiforståelse i folkeskolen. Det er dejligt at se, at så mange skoler ønsker at blive klogere på, hvordan vi bedst forbereder vores børn på en fremtid, hvor teknologien kun vil komme til at fylde mere,« siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) og fortsætter:

»Den store interesse betyder desværre også, at mange skoler vil få afslag på deres ansøgninger. De skoler får mulighed for at følge forsøget tæt, og de vil blive tilbudt at deltage i netværk sammen med andre interesserede skoler.«

Selvstændigt fag eller integreret i et eksisterende fag

Udvælgelsen af de skoler, der får mulighed for at deltage i forsøget, har taget udgangspunkt i, at forsøget skal give mest mulig viden om, hvordan man kan arbejde med teknologiforståelse i folkeskolen.

Det betyder for eksempel, at det har været et mål, at der skal være cirka lige mange skoler, der arbejder med henholdsvis teknologiforståelse som et selvstændigt fag og med at integrere teknologiforståelsesfagligheden i udvalgte eksisterende fag.

Der har også været fokus på, at skolerne er fordelt over hele landet, og at de har forskellige grader af erfaring med at arbejde med teknologiforståelse inden forsøget.

Aktiviteterne for de deltagende skoler starter med et kickoff-arrangement i slutningen af 2018. Lærerne vil få den første kompetenceudvikling op mod, at de første elever forventeligt begynder undervisning i teknologiforståelse i februar 2019.

Om forsøget med teknologiforståelse på skemaet

Forsøget er en del af Undervisningsministeriets forsøgsprogram for obligatorisk teknologiforståelse i folkeskolen, der også omfatter udviklingen af teknologiforståelse som faglighed og kapacitetsopbygning af professionshøjskoler med hensyn til den nye faglighed.


Genrefoto: LeventKonuk / iStock.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.