Stigende priser påvirker Movias økonomi for 2022 og 2023

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Movia har allerede bedt kommuner og regioner om at indbetale 149 millioner kroner ekstra til bustrafikken, og det forventes, at kommuner og regioner kommer til at betale 98 millioner kroner ekstra i år for deres flextrafik.

De meget store prisstigninger i samfundet påvirker udgifterne til kollektiv transport væsentligt. Selvom kunderne igen i høj grad bruger bus og lokaltog på Sjælland efter tre corona-nedlukninger fra marts 2020 til februar 2022, er Movias økonomi fortsat presset. Det viser forventningerne til Movias regnskab for 2022. Det oplyser Movia i en meddelelse.

366 millioner i prisstigninger for allerede driften i år

Movias økonomi for 2022 er påvirket af færre indtægter efter corona og højere udgifter på grund af inflation og store prisstigninger på især brændstof.

Selvom kunderne kommer hurtigere tilbage til bus og lokaltog end forventet efter corona, har Movia et økonomisk efterslæb fra tabte indtægter på mere end 150 millioner kroner i år. KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner har i aftaler med staten opnået, at staten kompenserer 70 procent af dette tab.

Resten af tabet dækkes et langt stykke ad vejen ved effektiviseringer internt i Movia. Det betyder, at Movia ikke forventer at sende en coronaregning til kommuner og regioner, når regnskabet for 2022 skal afsluttes.

Men de meget store prisstigninger presser Movias økonomi væsentligt. I kontrakterne med operatørerne er det aftalt, at Movia dækker merudgifter til højere priser på blandt andet diesel og elektricitet. Ifølge Nationalbankens nyeste prognose for pris- og lønudvikling i 2022 vil det betyde 366 millioner i prisstigninger for driften i år.

Ekstraregning til på 119 millioner kroner for hele 2022

Movia har allerede bedt kommuner og regioner om at indbetale 149 millioner kroner ekstra pr. 1. oktober til bustrafikken, og det forventes, at kommuner og regioner kommer til at betale 98 millioner kroner ekstra i år for deres flextrafik.

For at dække hele prisstigningen på 366 millioner kroner forventes det således nu, at Movia kommer til at sende en ekstraregning til kommuner og regioner på 119 millioner kroner for hele 2022. Den endelige ekstraregning vil afhænge af prisudviklingen i årets sidste måneder.

Movia køber ind og tilrettelægger bus- og lokaltogsdrift på vegne af kommunerne og regionerne på Sjælland.

Trods den pressede økonomi hæfter Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen sig ved, at passagererne er godt på vej tilbage i bus og lokaltog.

»Movias økonomi er væsentligt påvirket af de to store samfundskriser. Vi glæder os dog over, at passagererne er godt på vej retur i busser og lokaltog og forventer, at vores passagerindtægter i slutningen af 2023 er tilbage på niveauet fra før corona,« siger Kirsten Jensen (S), der er bestyrelsesformand i Movia.

Hun understreger, at den kollektive transport er en del af løsningen for et mere økonomisk, grønt og socialt bæredygtigt samfund.

»Kollektiv transport er en central del af kommunernes og regionernes velfærdsservice. Med de store prisstigninger er den blevet meget dyrere at levere. Nationalbanken forventer, at de høje priser fortsætter ind i 2023. For mange mennesker er kollektiv transport eneste transportmulighed. Derfor er det vigtigt at holde fast i et nødvendigt serviceniveau, så børn og unge kan komme i skole og til fritidsaktiviteter, og andre kan komme på arbejde eller besøg,« fortsætter Movias bestyrelsesformand.

Øverst: Bus fra Movia. (Foto: Ulrik Jantzen / Movia). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.