Slagelse får elbusser i 2021

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – Slagelse Kommune indsætter elbusser på 9 buslinjer. Det gælder buslinjerne 901, 902, 903, 904, 905, 908, 909, 431 og 460. De vil spare kommunen for 1.539 tons CO2-udledning årligt.

Den grønne omstilling af busdriften er slået igennem på hele Sjælland.

Det står klart efter Movias udbud A18 af bustrafik, hvor Slagelse, Glostrup, Guldborgsund, Lolland og Rødovre kommuner har besluttet at indsætte i alt 47 nye elbusser på samlet 21 buslinjer.

Elbusserne bliver indsat fra sommeren 2021. Det skriver Movia i en pressemeddelelse.

100 procent emissionsfri elbusser på udvalgte buslinjer

Klimavenlige busser og grøn omstilling af den kollektive transport er langt fra bare et storbyfænomen. Det står klart efter, at Slagelse, Glostrup, Guldborgsund, Lolland og Rødovre kommuner for første gang indsætter 100 procent emissionsfri elbusser på udvalgte buslinjer.

Skiftet til mere bæredygtig drift sker i tæt samarbejde med Movia og operatørerne Keolis og Kruse. Dermed bidrager de fem kommuner til at nå den klima- og miljøanbefaling, som er central i Movias nye mobilitetsplan for hele Sjælland.

De fem kommuners tilsammen 21 buslinjer transporterer sammenlagt cirka 3,6 millioner passagerer årligt. At transportere sig sammen er i forvejen mindre klimabelastende end at rejse hver for sig, og når det samtidig sker med bæredygtige drivmidler så som el, reduceres det samlede klimaaftryk endnu mere.

Slagelse Kommune bakker op om den grønne omstilling

I Slagelse Kommune glæder man sig over, at borgerne snart får et endnu mere miljøvenligt transportvalg med elbusser.

»I Slagelse Kommune vil vi gerne bakke op om den grønne omstilling, og derfor har vi sagt ja tak til elbusser. Det vil forbedre luftkvaliteten i Slagelse,« siger formanden for Erhvervs- og Teknikudvalget i Slagelse Kommune, Villum Christensen (LA), og fortsætter:

»Samtidig larmer en elbus ikke nær så meget som en dieselbus, så beboerne på vejene, hvor busserne kører, kan se frem til mindre støj.«

Slagelse Kommune indsætter elbusser på 9 buslinjer. Det gælder buslinjerne 901, 902, 903, 904, 905, 908, 909, 431 og 460.

Elbusserne vil spare kommunen for 1.539 tons CO2-udledning årligt. Merudgiften for el fremfor fossil drift er cirka 3 millioner kroner pr. år.

De nye elbusser er emissionsfrie – ingen CO2, NOx og partikler

Kommunernes nye elbusser er emissionsfri, hvilket betyder, at de lokalt hverken forurener med CO2, NOx eller partikler. Busserne kommer også til at støje mindre, hvilket kan mærkes både inde i bussen og udenfor.

Med de fem kommuners 47 nye elbusser vil komme til at køre 123 elbusser på Sjælland i 2021 svarerende til 9 procent af Movias samlede busdrift opgjort på antal køreplantimer. Roskilde, Ballerup, Egedal, København og Frederiksberg har allerede 76 elbusser i drift.

Det er mobilitetsselskabet Movia, der har udbudt busdriften for kommunerne.

Administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, ser de fem kommuner som foregangskommuner, der vil drive på en beslutning om emissionsfrie busser, som kan brede sig til mange andre kommuner i Movias område.

»I Movias mobilitetsplan kører alle vores busser fossilfrit i 2030, og mindst halvdelen af dem kører på el. Vores flextrafik kører udelukkende i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner er eldrevne,« siger Dorthe Nøhr Pedersen og fortsætter:

»Derfor er vi meget glade for det stærke signal som Glostrup, Guldborgsund, Lolland, Rødovre og Slagelse kommuner nu sender om, at klimamål og ambitioner er relevante uanset geografi – både i byen og på landet.«

Movia modtager støtte fra EU’s ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el-drift.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Ulrik Jantzen / Movia). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.