Sjælland og Hovedstaden tager fælles ansvar

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 11 måneder siden.

Zand.News – Region Sjælland og Region Hovedstaden skal samarbejde og koordinere tættere, så vi ikke indbyrdes konkurrerer om de samme medarbejdere, lyder det fra regionsrådsformand Heino Knudsen.

Manglen på personale kræver nye løsninger. Politikerne bakker op om en ny samarbejdsaftale, der blandt andet sigter mod partnerskaber mellem sygehusene i Region Sjælland og Region Hovedstaden samt mod delestillinger for læger. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Første skridt i et tættere regionssamarbejde

I de senere år har udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale sat sundhedsvæsenet under pres. For at sikre at det østdanske hospitalsvæsen fortsat er robust, indgår regionerne en udbygget aftale, der skal styrke samarbejdet om udvikling af hospitalsbehandlingen i Østdanmark.

Politikerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden bakkede bredt op om aftalen, der lige har været til behandling i regionsrådet i Region Sjælland og i forretningsudvalget i Region Hovedstaden, der den 13. december har den til endelig behandling i regionsrådet.

»Jeg er glad for, at der var bred enighed i Forretningsudvalget om, at den mangel på læger, som især mærkes i yderområderne i Region Sjælland, er et fælles ansvar og kræver fælles løsninger. Med en aftale kan vi få et mere forudsigeligt og strategisk samarbejde fremfor dag til dag-løsninger, som alt andet lige presser afdelingerne mere,« siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) fra Hovedstaden, der understreger, at dette er det første skridt i et tættere samarbejde mellem de to naboregioner.

Ulighed i sundhed og færre læger på Sjælland

Udfordringen har medført et behov for, at Region Hovedstaden i højere grad understøtter Region Sjælland ved at stille ressourcer og kapacitet til rådighed på ikke-specialiserede områder også.

»Vi har en særlig udfordring i Region Sjælland med forholdsvis færre læger og andet sundhedspersonale og samtidig flere borgere med kroniske sygdomme. Det giver i dag en stor ulighed i sundhedsvæsenet. Jeg er derfor glad for vores aftale med konkrete tiltag om delestillinger og partnerskaber, som også ser på en styrkelse af den lægelige videreuddannelser, så flere speciallæger lander i Region Sjælland. Samtidig skal vi samarbejde og koordinere tættere, så vi ikke indbyrdes ligger og konkurrerer om de samme medarbejdere,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) fra Sjælland.

Samarbejdsaftalen har fokus på fire områder:

  • HØJTSPECIALISERET BEHANDLING – Regionerne skal fortsætte samarbejdet om den højt specialiserede behandling og understøttelsen af Sjællands Universitetshospital. Det betyder, at Region Sjælland fortsat henviser patienter til Region Hovedstaden, når patienterne har behov for specialiseret behandling, som regionen ikke selv varetager. Derudover hjælper Region Hovedstaden med at opbygge nye specialiserede funktioner på Sjællands Universitetshospital. Region Sjælland har en ambition om at hjemtage specialiserede regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner med tiden.
  • LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE – Regionerne skal sammen styrke den lægelige videreuddannelse organisatorisk og indholdsmæssigt. Der skal etableres samarbejdsstrukturer samt sikres, at en større andel af årsværket er i Region Sjælland. Derudover skal flere hoveduddannelsesforløb starte og slutte i Region Sjælland.
  • FÆLLES ARBEJDSMARKED – Regionerne skal være bedre til at samarbejde og koordinere på personaleområdet på tværs af Østdanmark. Samarbejdet gælder læger og øvrigt sundhedspersonale såsom jordemødre og sygeplejersker. Regionerne skal ikke indbyrdes konkurrere på blandt andet løn, tillæg samt brug af vikarer. I den forbindelse skal kommunerne også inddrages.

Læs Aftale om styrket strategisk samarbejde med Region Hovedstaden om hospitalsbehandling i Østdanmark på: regionsjaelland.dk.

Øverst: Regionsrådsformand Heino Knudsen (S). (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.