Kategori 2-varsel for Nordsjællands kyst

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Vandstanden i Roskilde Fjord og Isefjorden forventes at stige til mellem 110 og 145 centimeter. Undgå rejse og ophold i de truede kystområder. Der er intet varsel for kysten i Slagelse Kommune.

Vandstanden forventes at stige efter stormende kuling

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har udsendt varsel om en ny, forhøjet vandstand i Isefjorden og Roskilde Fjord fra mandag middag frem til tidligt tirsdag morgen.

DMI’s prognose for vandstandsstigningen lyder i øjeblikket på en vandstand mellem 110 og 145 centimeter over daglig normal vandstand i de berørte fjorde.

Beredskabsmyndigheder i gang med at koordinere indsatsen

Beredskabsmyndighederne i Midt- og Vestsjællands Politikreds er derfor nu i tæt kontakt for at tilrettelægge og koordinere indsatsen, når vandet begynder at stige, således at myndighederne kan være godt forberedte på de ventede udfordringer.

Vandstanden i de to fjorde forventes at stige efter stormende kuling fra nordvestlig retning søndag og mandag.

Borgere, der bor i udsatte områder, opfordres allerede nu til at forberede sig på den forhøjede vandstand og i fornødent omfang fjerne eller sikre ting, der kan risikere at lide skade ved en eventuel oversvømmelse. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Undgå at rejse og opholde dig i de truede kystområder

»Vær forberedt på, at hård vind kombineret med forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser og betydelig skade på klitter, diger, havne og bygninger.

Offentligheden rådes til at undgå at rejse og opholde sig i truede kystområder,« skriver DMI på deres hjemmeside.

(Genrefoto: Pexels / Pixabay).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.