To ny forskere Slagelse Sygehus

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Videnscenter for Multisygdom og Kronisk sygdom ansætter to nye forskere. De skal bidrage med ny forskning til at understøtte en effektiv udredning og behandling af borgere med kronisk sygdom og multisygdom.

Videnscenter for Multisygdom og Kronisk sygdom på Slagelse Sygehus forstærker forskningsprofilen ved at ansætte Anders Reenberg Andersen og Nina Kamstrup-Larsen.

Tiltrædelsen af to nye forskere skal bidrage med ny forskning til at understøtte en effektiv udredning og behandling af borgere med kronisk sygdom og multisygdom i Region Sjælland. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Udviklingen i antallet af multisyge kræver nye løsninger

Andelen af personer med multisygdom er på blot fire år steget fra 33 procent i 2013 til 37 procent i 2017.

Denne udvikling i antallet af multisyge mennesker i Danmark resulterer i patientforløb, der både er ressourcetunge for sundhedsvæsenet og patienten selv.

Hvis et højt kvalitetsniveau i det danske sundhedsvæsen skal opretholdes, hvor mennesker, der lider af kroniske sygdomme, skal have den bedste og mest effektive behandling, kalder det på nye, forskningsbaserede løsninger.

Matematiske modeller skal hjælpe multisyge borgere

Stigningen i antallet af multisyge danskere understreger behovet for at skabe et effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen, som er i stand til at kommunikere og koordinere indsatsen, når patienterne skal behandles, mener en af de nye forskere i videnscentret, Anders Reenberg Andersen.

Med en baggrund som civilingeniør og ph.d. i operationsanalyse fra DTU, skal han derfor forske i, hvordan patientforløb for kroniske- og multisyge patienter kan forbedres ved hjælp af matematiske modeller.

»En stigning i forekomsten af patienter med kronisk og multisygdom kalder på et øget behov for, at organisatoriske beslutninger i højere grad er baseret på videnskab fremfor “mavefornemmelser”,« siger Anders Reenberg Andersen og fortsætter:

»Min forskning vil i høj grad være baseret på et felt, som hedder køteori, hvor udviklingen af matematiske modeller bruges til at kvantificere effekten af nye strukturer i patienternes forløb eller nye fordelinger af sundhedssektorens ressourcer.«

Multisygdomsmodel skal styrke pleje og behandling

Nina Kamstrup-Larsen, som har en kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og en ph.d. inden for epidemiologi og interventionsforskning fra Syddansk Universitet, håber ligeledes på, at hendes forskning på sigt kan forbedre både forløb og livskvalitet for patienter med en eller flere kroniske sygdomme.

»Et af forskningsprojekterne, som jeg er involveret i, er et interventionsprojekt, hvor vi vil afprøve en ny multisygdomsmodel i almen praksis, der skal bidrage til styrkelse af pleje, behandling og genoptræning for multisyge patienter ved at forbedre kvaliteten af patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis,« siger Nina Kamstrup-Larsen og fortsætter:

»I et andet projekt er vi i gang med at afdække effekten af allerede afprøvede organisatoriske tiltag i almen praksis, kommuner eller på hospitaler, og hvorvidt disse tiltag har forbedret udfaldet for patienter med multisygdom.«

Den bedste behandling med mindst mulig belastning

Tiltrædelsen af to nye, dygtige ressourcer til Videnscentret glæder professor og centerleder, Anne Frølich.

Hun har en stor forventning om, at deres bidrag vil hjælpe med at opnå viden om, hvordan man kan udvikle patientforløb, der sikrer den bedste behandling med mindst mulig belastning af patienten.

»Begge forskere tilfører ressourcer og central viden, der er meget brug for, i forhold til at kunne gennemføre forskning på et højt niveau. Resultaterne kan være med til at understøtte en effektiv udredning og behandling af borgere i Region Sjælland med kronisk sygdom og multisygdom, så patienterne trives i livet og opnår en god livskvalitet,« siger Anne Frølich og fortsætter:

»Målet er således, at resultaterne fra forskningen skal være med til at understøtte, at patienterne opnår den bedste behandling og opfølgning for deres sygdom(me) i et ligeværdigt møde med sundhedsvæsenet.«

Øverst: Nina Kamstrup-Larsen og Anders Reenberg Andersen. (Foto: Slagelse Sygehus / Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.