Sukkersygepatienter vil få specialbehandling på Slagelse Sygehus

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Novo Nordisk Fonden støtter det nye Steno Diabetes Center i Region Sjælland, hvor diabetesbehandlingen fastholdes på sygehuset i Slagelse, Køge, Holbæk og Nykøbing Falster. Dermed sikres det, at behandlingen bliver tæt på borgerne. Diabetespatienter i Slagelse Kommune vil modtage behandling på Slagelse Sygehus.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har tidligere godkendt et visionsoplæg for en styrket diabetesindsats i Region Sjælland. Dette var forinden blevet godkendt af et bredt politisk flertal i regionsrådet i Region Sjælland. Indsatsens koordinerende enhed bliver i Holbæk med patientbehandling og forskning i de fire byer.

Direktør stod for etableringen af Steno i Gentofte

Lise Tarnow bliver centerdirektør for det Steno Diabetes Center Sjælland, som forventes etableret i efteråret 2018. Hun kommer fra en stilling som forskningschef på Nordsjællands Hospital.

Lise Tarnow har tidligere stået for etableringen af forskningsenheden på det oprindelige Steno Diabetes Center i Gentofte. Det blev etableret i 1991 efter sammenlægningen mellem Niels Steensens Hospital og Hvidøre Hospital.

“Vi har store ambitioner med vores behandlingstilbud til de 45.000 diabetikere i Region Sjælland. Lise Tarnow repræsenterer den handlekraft, de samarbejdsevner og det ledelsesmæssige mod, der skal til for at nå ambitionerne,” siger Lars Onsberg Henriksen, koncerndirektør i Region Sjælland.

Steno i Sjælland vil tilbyde borgernær behandling

Lise Tarnow skal lede et center, der skiller sig ud fra diabetescentrene i de andre regioner, fordi den sjællandske udgave vil have fokus på borgernær behandling. Diabetesbehandlingen fastholdes derfor på sygehusene i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster.

“Jeg glæder mig meget til udfordringen og til at være med til at skabe anderledes og helt nye måder at arbejde sammen på at forbedre livet for mennesker med diabetes – på tværs af matrikler, sektorer, professioner og geografi,” fortæller Lise Tarnow.

Steno Diabetes Center Sjælland skal sætte rammen for de samlede kompetencer inden for behandling, forskning og uddannelse i diabetes. Samtidig skal der ydes en særlig indsats for patienter med multisygdom og psykisk sygdom. Desuden vil centret arbejde for at reducere den sociale ulighed i sundhed i regionen.

Foto: Region Sjælland

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.