Størstedelen af Hjemmeværnsdistrikts våben er fundet

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – 15 af de manglende våben i Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland- og Lolland Falster er fundet. Det sidste våben, et bundstykke og ammunition er stadig væk.

I går skrev Hjemmeværnskommandoen i en pressemeddelelse, at Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster ikke kunne redegøre for otte geværer, syv pistoler, et maskingevær, et bundstykke til endnu et gevær samt omkring 50.000 stykker håndvåbenammunition.

Samme dag blev 15 af de 16 bortkomne våben fundet

Torsdag aften ved 21-tiden blev 15 af de 16 bortkomne våben fundet ved Flyverhjemmeværnets depot i Vordingborg. Våbnene er talt op og våbennumre dobbelttjekket, så det er endeligt bekræftet, at det er de bortkomne våben, som er fundet.

»Jeg kan godt forstå, at det virker voldsomt, at vi går offentligt ud og så finder våbnene tre timer efter offentliggørelsen. Vi havde selvfølgelig helst været denne her sag foruden. Men da det stod klart, at vi havde våben og ammunition, vi ikke kunne gøre rede for, så var vi nødt til at melde det ud,« siger generalmajor og chef for Hjemmeværnet, Jens Garly.

16 våben, et bundstykke og ammunition manglede

Siden mandag, hvor Hjemmeværnskommandoen blev bekendt med, at der ikke kunne gøres rede for de 16 våben, et bundstykke og en mængde ammunition, er der iværksat en total optælling af Hjemmeværnets våben.

Denne plan involverer, ud over Hjemmeværnets myndigheder, også andre styrelser inden for Forsvarsministeriets ansvarsområde.

Parallelt med udarbejdelsen af planen blev der inden for både Hjemmeværnets, Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse og Værnsfælles Forsvarskommandos myndighedsområde iværksat eftersøgning af våbnene.

Mangler stadig et våben, bundstykke og ammunition

Optællingen er startet de steder, hvor de bortkomne våben og ammunitionen mest sandsynligt kunne befinde sig. Derfor optalte Flyverhjemmeværnet allerede få timer efter iværksættelse af planen deres depot i Vordingborg.

Her konstaterede Flyverhjemmeværnet, at de våben, de har på deres depot, stemmer overens med det, de skal have.

Efterfølgende reflekteres der over, at antallet af våben på deres depot præcist stemmer overens de våben, som eftersøges. Der foretages yderligere kontrol, og det kan konstateres, at der er tale om en registreringsfejl.

»Vi fortsætter med vores optælling af våben og ammunition i Hjemmeværnet. Optællingen skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af registrerede våben i vores IT-systemer og de våben, der fysisk er til stede. Derudover håber jeg, at optællingen vil afklare, hvor det sidste våben, bundstykke og ammunition befinder sig,« siger generalmajor og chef for Hjemmeværnet, Jens Garly.

Læs også: Hjemmeværnsdistriktet kan ikke finde sine våben.


Genrefoto: Kuruneko / iStock.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.