Robotterne kommer til regionens hospitaler

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Aktuelt tester Region Sjælland en såkaldt logistikrobot på Sjællands Universitetshospital i Køge. Testen skal tilvejebringe viden og erfaringer om, hvad robotten kan, og hvordan robotteknologi kan bruges i regionen.

Sterilvarer vil fremover blive transporteret af en robot på Sjællands Universitetshospital i Køge. Robotten skal indsamle erfaringer om, hvordan robotteknologi i højere grad kan bruges på hospitalet.

Nu kan du møde en robot, når du bevæger dig rundt på gangene på Sjællands Universitetshospital. Den kan selv finde vej rundt på hospitalet, tage elevatoren og manøvrere i trafikken samt køre dag og nat.

Robotten er den første logistikrobot i Region Sjælland, og dens første opgave bliver at køre sterilvarer ud til udvalgte afsnit på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Robotten skal bruges til at afprøve teknologien i et begrænset miljø over sommeren 2018. Den skal tilvejebringe viden og erfaringer om, hvad teknologien kan, og hvordan robotteknologi kan bruges fremover på hospitalet.

Ifølge driftschefen på Sjællands Universitetshospital, Johnny Lyngård Petersen, er der flere fordele ved at tænke robotter ind som en del af det manuelle arbejde – nu og i fremtiden:

»Fordelen ved at anvende en robot til kørsel af varer er, at man minimerer nedslidende arbejde ved at skulle skubbe vogne rundt, når der skal leveres varer. Hertil kommer, at der kan sendes varer afsted oftere samt mere fleksibilitet i leveringstidspunktet,« siger Johnny Lyngård Petersen og fortsætter:

»Når vi på Sjællands Universitetshospital har fokus på at bruge de nye teknologier i det daglige arbejde, så er det fordi det giver os muligheder for, at vores medarbejdere kan fokusere endnu mere på de patientnære opgaver. Logistikrobotten er forhåbentlig kun første skridt.«

Læs også: Førerløse busser på Slagelse Sygehus i 2019


Foto/Video: Region Sjælland

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.