Regionsrådet har vedtaget budgettet for 2019

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Zand.News – I går vedtog syv ud af otte partier i Regionsrådet næste års budget for Region Sjælland. Der er tale om et stramt budget, som kommer til at kræve hårde prioriteringer.

Med bred opbakning fra syv ud af otte partier i Regionsrådet er næste års budget for Region Sjælland nu på plads.

Regionsrådsformand Heino Knudsen konstaterer, at Regionsrådet har haft en vanskelig opgave med budgettet på 19,4 milliarder kroner:

»Regionens økonomi er i disse år under hårdt pres. Vi lever alle sammen længere, og vi behandler stadig flere borgere for mere komplicerede sygdomme. Det gør vi blandt andet også med ny dyr sygehusmedicin. Det er naturligvis godt, for vi skal tilbyde det bedste af det bedste til vores borgere, som er blevet patienter i vores sundhedsvæsen. Men det udfordrer også vores økonomi.«

Ud af sygehuse og ind i nære sundhedstilbud

Regionsrådsformanden hæfter sig ved, at Regionsrådet med budgettet har skabt et godt fundament for ikke bare næste år men også de kommende fire år med en økonomisk udviklingsplan.

Udviklingsplanen tager afsæt i en ny langsigtet strategi for Region Sjælland, som alle partierne i Regionsrådet blev enige om i foråret. Regionsrådet vil blandt andet styrke det nære sundhedsvæsen ved at flytte flere sundhedsopgaver tættere på borgerne og tage udgangspunkt i deres behov.

»Et centralt, overordnet mål er, at flere patienter skal ud af sygehusene og behandles i nære sundhedstilbud. Det skal skabe større tryghed for borgerne. Men det skal også bidrage til at aflaste de hårdt pressede sygehuse. For eksempel gennem færre ambulante kontroller,« siger Heino Knudsen.

Der tilføres endnu flere penge til Psykiatrien

Budgettet for 2019 rummer en lang række initiativer, som kommer borgerne til gode. Det gælder blandt andet en styrkelse af Psykiatrien. Antallet af patienter med behov for behandling i Psykiatrien er støt stigende. I næste års budget holdes Psykiatrien fri af en rammebesparelse på 11 millioner kroner og derudover tilføres nye penge med i alt 30 millioner kroner.

»Det er vigtigt, at der nu bliver tilført midler til Psykiatrien. Der skal være større tilgængelighed, nærhed, og sammenhæng i de psykiatriske behandlingstilbud. Og vi skal have et bedre samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og Psykiatrien. Den indsats er der nu skabt gode rammer for,« siger Heino Knudsen.

Medicinske afdelinger tilføres også flere penge

Også det medicinske område tilføres ressourcer med budgettet. De medicinske afdelinger på sygehusene i Region Sjælland friholdes for en rammebesparelse på 9 millioner kroner og tilføres godt 11 millioner kroner.

Alle fem regioner i Danmark har oplevet en massiv stigning i antallet af patienter med behov for indlæggelse på medicinske afdelinger. Stigningen er ofte sæsonbestemt.

»Der bliver med budgettet igangsat en række initiativer inden for det nære sundhedsvæsen, som skal være med til at mindske antallet af patienter på de medicinske afdelinger. Med budgetaftalen mener vi, at vi er godt på vej med en langsigtet løsning for det medicinske område,« forklarer Heino Knudsen.

Der har også været særlig fokus på at løse udfordringerne på det medicinske område på Holbæk Sygehus.

På grund af de fysiske forhold har der været særlige kapacitetsudfordringer på det medicinske område på Holbæk Sygehus, som vi også har haft stort politisk fokus på. Nu er der i investeringsplanen en udvidelse med 18 senge.

Foruden Holbæk Sygehus er der store planlagte bygnings- og moderniseringsprojekter på en række af regionens sygehuse. Investeringsplanen i Region Sjælland betyder blandt andet, at der til Nykøbing Falster Sygehus afsættes godt 650 millioner kroner til forbedring af sygehusets behandlingskapacitet og bygninger.

Partierne bag budgetaftalen for 2019

Bag budgettet for 2019 står Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Enhedslisten har ikke tilsluttet sig budgettet. Dermed er der tale om et budget med opbakning fra 38 af Regionsrådets 41 medlemmer.

Læs også: Flertal i Regionsrådet klar med stram budgetaftale.


Øverst: Partierne bag budgetaftalen, fra venstre, Jan Hendeliowitz (S), Christian Wedell-Neergaard (K), Anne Møller Ronex (RV), Regionsrådsformand Heino Knudsen (S), Tina Boel (SF), Jacob Jensen (V), Peter Jacobsen (DF), Gitte Simoni (DF), Kirsten Devantier (V) og Egon Bo (LA). Foto: Region Sjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.