Region Sjælland i partnerskab med Kræftens Bekæmpelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Langt flere sjællændere skal have mulighed for at leve et liv uden tobak. Derfor indgår Region Sjælland partnerskab med Kræftens Bekæmpelse om Røgfri Fremtid.

Langt flere sjællændere skal have mulighed for at leve et liv uden tobak, og særligt skal vi undgå, at unge mennesker begynder at ryge. Det er baggrunden for, at Region Sjælland nu indgår i et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse om Røgfri Fremtid.

Røgfri Fremtid er et partnerskab initieret af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden med afsæt i en fælles vision om et røgfrit Danmark i 2030. Målet er et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger.

Forebyggelsesstrategi mod tobaksrelaterede sygdomme

»Region Sjællands partnerskab om Røgfri Fremtid betyder, at vi nu forstærker indsatsen for, at færre sjællændere vil rammes af kræft og andre tobaksrelaterede sygdomme i fremtiden,« siger formanden for Udvalget for Sundhed for Alle, Per Nørhave (DF).

Region Sjælland vil styrke fokus på, at borgernes møde med sundhedsvæsenet blive en anledning til at tale om rygestop.

Som det nyeste initiativ til rygestop lancerer Region Sjælland den 1. november 2018 videomateriale om rygestop på Helbredsprofilen.dk, hvor borgerne kan få inspiration til at tackle deres sygdom og forbedre deres sundhed.

»Region Sjælland har besluttet at lave en målrettet forebyggelsesstrategi, og partnerskabet om en røgfri fremtid er del af det,« fortæller Per Nørhave.

Partnere går sammen og deler viden og erfaringer

Aftalen er desuden et tydeligt signal om, at der er behov for, at mange partnere går sammen og deler viden og erfaringer, hvis det skal lykkes at hjælpe borgerne af med tobakken og dermed styrke sjællændernes sundhed.

Også hos Kræftens Bekæmpelse glæder man sig over, at Region Sjælland nu er en del af partnerskabet.

»Region Sjælland har en central og bred kontakt med mennesker gennem hele livet og en særlig position til at forebygge rygning og gøre det nemmere at holde op. Vi glæder os meget til samarbejdet i Røgfri Fremtid,« siger forebyggelseschef Mette Lolk Hanak.

Partnerskabet Røgfri Fremtid består af en lang række meget forskellige partnere såsoms dagligvarekæder, Roskilde Festival, Roskilde Kommune og Guldborgsund Kommune.

Fakta om rygere og ikke-rygere i Region Sjælland

  • Mere end tre fjerdedele af borgerne er ikke-rygere, og 19 procent ryger dagligt, svarende til 128.100 borgere.
  • Andelen af dagligrygere faldt fra 23 procent i 2010 til 19 procent i 2013, men er siden stagneret.
  • Daglig rygning er mest udbredt blandt borgere mellem 45 og 64 år, borgere med kort uddannelse og borgere uden arbejde.
  • Flere mænd end kvinder ryger mindst 15 cigaretter om dagen. Tre ud af fire dagligrygere ønsker at holde op, og hver tredje ønsker hjælp til det.

Genrefoto: realworkhard / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.