Region Sjælland fyrer færre medarbejdere

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Region Sjælland reducerer antallet af fyringer med over 100 medarbejdere.

Et stramt budget for 2019 betyder desværre personalereduktioner på Region Sjællands sygehuse og administration. I denne uge får de berørte medarbejdere besked. Der arbejdes hårdt på at nedbringe antallet af afskedigelser.

198 afskedigelser i stedet for til 317 afskedigelser

For to uger siden måtte Region Sjælland melde ud, at op imod 317 medarbejdere skal afskediges som følge af udfordringer med at overholde budgettet for 2018 samt et generelt underskud på regionens 2019-budget.

Efter en grundig proces blev antallet på op til 317 afskedigelser nedbragt til 198. Samtidig har der været en stor indsats i gang med at omplacere til ledige stillinger i stedet for at afskedige.

100 medarbejdere vil få tilbud om at blive på andre vilkår, og dermed kan der nu blive tale om op til 198 afskedigelser i stedet for op til 317 afskedigelser.

»Midt i en svær tid er det trods alt et lyspunkt, at der nu er skabt mulighed for at nedbringe antallet af afskedigelser markant. Vi er endnu ikke færdige med processen og arbejder hver dag for at tallet bliver mindre. Vi frygtede op til 317 afskedigelser, og lige nu er der tale om op til 198 afskedigelser. 100 vil få mulighed for at fortsætte på andre vilkår, og det håber jeg, at de vil tage imod,« siger Heino Knudsen (S).

De berørte medarbejdere får besked i denne uge

I løbet af denne uge får de berørte medarbejdere en såkaldt “partshøring” om, at Region Sjælland påtænker at varsle afsked eller en væsentlig vilkårsændring. Der gøres fortsat en stor indsats i hele organisationen for at minimere antallet af afskedigelser og i stedet omplacere til andre stillinger.

Dette arbejde fortsætter i hele november måned, og det er håbet, at så mange af de varslede medarbejdere som muligt kan fortsætte i organisationen.

Der er nogle begrænsninger i regionens muligheder for at omplacere medarbejdere til andre stillinger. Det kan for eksempel være, at medarbejderen vil opleve en væsentlig længere transport til arbejdet eller andre vagtformer, end de er vant til. Derfor kan man ikke omplacere alle medarbejdere, selvom der er ledige stillinger.

Medarbejdere der bliver afskediget, vil med Region Sjællands tryghedsordning i seks måneder have fortrinsret til at søge ledige stillinger.

»Det er en svær uge, og det giver naturligvis en utryg stemning, når alle 18.000 medarbejdere ved, at der er afskedigelser på vej. Det er bestemt ikke rart,« siger Heino Knudsen.

Generelt underskud på regionens 2019-budget

Afskedigelserne i Region Sjælland rammer hele organisationen på såvel sygehuse som i administrationen.

Baggrunden for besparelserne i Region Sjælland er et generelt underskud på regionens 2019-budget, som er udfordret af udgifter til blandt andet behandling af flere patienter med mere komplicerede sygdomme og mere effektiv, men dyrere sygehusmedicin.

Oveni kommer, at især Sjællands Universitetshospital skal indhente et underskud på 2018-budgettet, ligesom administrationen skal indskrænkes.

Læs også: Op til 317 bliver opsagt i Region Sjælland.


Foto: Region Sjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.