Personalemangel får Region Sjælland til at tænke nyt

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Indsatsen “Brug af flere faggrupper” skal sikre, at Region Sjælland også fremover kan løse sine sundhedsopgaver, selvom der er mangel på sundhedspersonale.

Der er rift om læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Derfor vil Region Sjælland gå nye veje for at sikre, at sygehusene også i fremtiden har de rigtige kompetencer. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Der kan ikke skaffes flere hænder til sundhedsvæsenet

Regionsrådet har længe haft fokus på at sikre, at regionen også i fremtiden har de medarbejdere, der er brug for.

Det sidste halve år har samtlige sygehuse og psykiatrien indsamlet eksempler på, hvordan man rundt omkring har tilrettelagt arbejdet på nye måder for at sikre, at patienter bliver mødt med høj faglighed og kvalitet. Eksemplerne er netop blevet fremlagt for Regionsrådet i rapporten “Brug af flere faggrupper”.

»Selvom der bliver uddannet flere læger og sygeplejersker, må vi bare erkende, at vi ikke kan skaffe flere hænder til sundhedsvæsenet i Region Sjælland fra den ene dag til den anden. Derfor har vi valgt at se på, om vi kan løfte vores kerneopgaver på nye måder,« siger Gitte Simoni (DF), formand for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering, og fortsætter:

»Vi har fantastisk dygtige medarbejdere, og der arbejdes mange steder med give dem de rammer og vilkår, der gør det muligt at bruge dem bedre og smartere. Det er disse erfaringer, vi gerne vil sprede, så andre kan lade sig inspirere.«

Der er ikke tale om endnu en rekrutteringskampagne

“Brug af flere faggrupper” er ikke endnu en rekrutteringskampagne, understreger Gitte Simoni. Indsatsen er rettet mod de medarbejdere, der allerede er ansat i Region Sjælland.

Det handler primært om at sprede gode eksempler på, hvordan man på regionens sygehuse har arbejdet innovativt og fleksibelt med nye måder at løser opgaver på.

Allerede i dag bliver der arbejdet på nye måder mellem faggrupper og funktioner på regionens sygehuse og i psykiatrien. I projektet “Brug af flere faggrupper” er der indsamlet næsten 100 eksempler på, hvordan man kan arbejde med de udfordringer, som mangel på bestemte fagligheder skaber. Kataloget skal deles for at inspirere de enheder, der er udfordret.

»Erfaringerne fra sygehusene og psykiatrien viser, at det gavner patienterne, når vi tænker nyt om rekrutteringsudfordringer. For eksempel kan det give kortere ventetider, hvis sygeplejerskerne enkelte steder hjælper lægerne med opgaver, de plejer at tage sig af, og vi kan give patienterne en bedre behandling, hvis for eksempel fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og socialrådgivere indgår i nye sammenhænge i patienternes behandlingsforløb,« fortæller Gitte Simoni og fortsætter:

»Vi vil have et stærkt ledelsesfokus på, at de gode eksempler bruges. Patienterne skal også fremover opleve god kvalitet, og vi skal fortsat kunne overholde deres rettigheder. Det kræver nytænkning.«

Indsatsen “Brug af flere faggrupper” blev startet op i 2017 og fortsætter de kommende tre år.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). /rk

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.