Udvalg nedlægger forbud mod støjmur i Korsør Havn

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Korsor.News – I dag har Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune besluttet at nedlægge et såkaldt §14-forbud mod byggeriet af en ny støjmur i Korsør Havn.

Et enigt Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalg har i dag besluttet at nedlægge et såkaldt §14-forbud mod en ny støjmur, som skrotvirksomheden Helsingør Jern & Metal A/S har søgt om tilladelse til at bygge i forbindelse med sin udskibningsplads i Korsør Havn. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse her til aften.

Forbud med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan

»Udvalget finder støjmuren for “bastant” i forhold til nabobyggeriet og ønsker en mere blød overgang rent æstetisk ind mod byen. Udvalget nedlægger derfor §14 forbud mod opførelse af muren med henblik på udarbejdelsen af en ny lokalplan, som tilgodeser udvalgets ønsker,« hedder det i en udtalelse fra udvalget.

Forbuddet er nedlagt med hjemmel i Planloven, og beslutningen betyder, at Helsingør Jern og Metal A/S på Teilmanns Alle 1 i Korsør ikke kan gå i gang med at bygge støjmuren som planlagt.

»Vi mener ikke, at projektet, som virksomheden har præsenteret for os, passer ind i området den kommer til at ligge i. Den bliver for bastant, og derfor har vi besluttet, at vi sætte gang i arbejdet med en lokalplan, så vi får en løsning, som er tilpasset området,« siger udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) og udvalgsmedlem Knud Vincents (V).

Helsingør Jern og Metal A/S skal overholde alle miljøkrav

Helsingør Jern og Metal A/S har søgt om tilladelse til at bygge støjmuren, efter naboerne har klaget over støjgener og en støjrapport har vist, at virksomheden overskrider støjgrænserne i sin miljøgodkendelse med op til 15 decibel.

»Selvom virksomheden ikke kan gå i gang med byggeriet som planlagt, så forventer vi at Helsingør Jern og Metal overholder kravene i miljøgodkendelsen. Det er de samme støjkrav, som de hele tiden har skullet overholde, og det skal de naturligvis overholde,« siger næstformand Anne Bjergvang (S).

I dagsordenen for mødet i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. februar 2019 står der, at kommunen har indskærpet, at Helsingør Jern og Metal A/S skal dokumentere, at de overholder de støjvilkår, der er sat i den gældende miljøgodkendelse. Lydmålingerne har vist, at der er behov for etablering af en støjmur, hvor sidevæggene er 8 meter høje og bagvæggen 10 meter høj.

Øverst: Korsør Havn. (Foto: Slagelse Kommune). /rk

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.