Økonomiaftalen vækker glæde i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – »Verden ser mere lys ud med denne økonomiaftale, og det vigtige er, at vi nu har lys for enden af tunnelen,« siger regionsformanden.

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2020, der som lovet sikrer, at sundhedsvæsenet ikke svækkes i en tid med flere ældre og stigende medicinudgifter. Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Økonomiaftalen vækker glæde i Region Sjælland. Dog vil regionens budget for næste år fortsat kræve en stram budgetstyring og prioritering. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Tilfører sundhedsvæsenet flere penge og sætter en rigtig retning

En rigtig god aftale. Sådan opsummerer regionsrådsformand Heino Knudsen (S) den netop indgåede økonomiaftale med regeringen, som samlet sender ekstra 1,5 milliarder kroner til regionernes drift.

»Jeg er rigtig glad for, at vi med denne aftale får det største økonomiske løft til sundhedsvæsenet siden finanskrisen. Aftalen tilfører sundhedsvæsenet flere penge og sætter en rigtig retning,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Dette økonomiske løft giver os i Region Sjælland mulighed for at bygge videre på vores massive økonomiske genopretning og den strategiske plan, som Regionsrådet har lagt.«

Regionsformand: »Verden ser mere lys ud med denne økonomiaftale«

Regionsrådet vedtog sidste år en økonomisk spareplan for resten af valgperioden. Samtidig blev der lavet en kraftig økonomisk opbremsning for at få styr på økonomien. Den opbremsning er slået positivt igennem.

»Vi har nu i Region Sjælland en økonomi i balance. Det har været hårdt men nødvendigt med besparelser og økonomisk genopretning,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Men med en solid økonomiaftale kan vi nu også forsikre borgere, patienter og medarbejdere om, at vi ikke umiddelbart kigger ind i nye, større, samlede sparerunder på vores sygehuse.«

Region Sjælland skal i de kommende dage regne på, hvad økonomiaftalen præcist kommer til at betyde for regionen.

Selvom der er landet en god økonomiaftale, understreger regionsrådsformanden også, at næste års budget i Region Sjælland fortsat vil kræve stram budgetstyring og prioritering. Dog ser han lys for enden af tunnelen.

»Der venter i de kommende måneder en udfordrende budgetlægning, hvor der skal prioriteres skarpt. Men verden ser mere lys ud med denne økonomiaftale, og det vigtige er, at vi nu har lys for enden af tunnelen,« siger han.

Flere social- og sundhedsmedarbejdere og bedre lægedækning

Aftalen følger både op på regeringens ambition om, at der skal uddannes og ansættes flere social- og sundhedsmedarbejdere, samt at arbejdsforholdene forbedres, så flere medarbejdere har lyst til at gå op i tid, sygefraværet bliver nedbragt og medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.

Der er også enighed om en målsætning om, at regionerne skal arbejde målrettet for at omprioritere ressourcer fra administration til den patientnære sundhed og borgernære opgaver.

Regeringen og Danske Regioner er samtidig enige om at styrke lægedækningen, så adgangen til den praktiserende læge ikke er bestemt af, hvor man bor i landet.

»Vi er i en tid, hvor medarbejderne i sundhedsvæsnet er pressede, medicinpriserne stiger, og der kommer flere patienter, fordi vi bliver ældre,« siger sundhedsminister Magnus Heunicke og fortsætter:

»Vi lægger en solid bund under velfærden. Der kan ansættes flere sygeplejersker allerede fra næste år. Samtidig har vi aftalt at uddanne 100 ekstra læger i almen medicin for at bedre lægedækningen. For der skal være adgang til praktiserende læger uanset, hvor i Danmark man bor.«

Øverst: Regionsrådsformand Heino Knudsen (S). (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.