Ny plan sikrer flere COVID-teststeder til borgerne

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Højst 20 kilometer til en test for COVID-19 i Region Sjælland. Det er bare ét af elementerne i den nye og plan for testområdet, som Region Sjælland har udarbejdet i tæt samarbejde med de nationale myndigheder og kommunerne.

Region Sjælland har tilpasset sin testplan, så den matcher de krav og behov, som de nationale myndigheder har udstukket.

Den nye plan imødekommer samtidig de ønsker og behov, der er i netop Region Sjælland – det gælder blandt andet en garanti om højest 20 kilometer til en test for COVID-19. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Fleksibel og effektiv testning tæt på regionens borgere

Højst 20 kilometer til en test for COVID-19 i Region Sjælland. Det er bare ét af elementerne i den nye og plan for testområdet, som Region Sjælland har udarbejdet i tæt samarbejde med de nationale myndigheder og kommunerne i regionen. Planen tager samtidig hensyn til de behov, regionens virksomheder har.

Der er tale om en plan, som sikrer fleksibel og effektiv testning tæt på regionens borgere. Let og lige adgang for alle. Det er en samfundsopgave som parterne – region, kommuner og virksomheder – vil løfte i fællesskab.

Grundstenen i planen er en konstant og løbende monitorering og tilpasning til de til enhver tid eksisterende behov. Det gælder overordnet i forhold til de krav og målsætninger, som de nationale myndigheder udstikker. Baseret på de aktuelle behov justeres planen løbende med 14 dages intervaller.

Oprustning af testkapaciteten inden for 20 kilometer

Med samlet 29.000 test om dagen opruster Region Sjælland og kommunerne sammen kampen mod COVID-19. Derfor kan regionens borgere nu se frem til ikke at have længere end 20 kilometer til et teststed.

»Let adgang til test og hurtige svar er en nøglefaktor i kampen mod COVID-19. Jo hurtigere vi kan finde dem, der er smittet med COVID-19, jo mere effektivt kan vi stoppe en smittekæde. Derfor gør vi det mere tilgængeligt ved at tilbyde enten PCR eller kviktest inden for 20 kilometer,« siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland.

Planen for testområdet består af faste testcentre og teststeder med enten PCR eller kviktest, mobile testenheder og egentest i kommunerne, hvor personalet oplæres til at udføre en test.

Testcentre og -steder bliver fordelt over hele regionen. Testcentrene har stor kapacitet og kan håndtere mange borgere hver dag. Teststederne har mindre kapacitet og har åbent på hverdage eller udvalgte dage. Åbningstiderne imødekommer de forskellige befolkningsgruppers behov.

Planen for test vil løbende blive tilpasset til myndighedernes krav på testområdet.

Sammenhæng i testindsatsen sammen med kommunerne

Fordelingen af test justeres løbende for at kontrollere og inddæmme smittespredningen. Her gør de forskellige tilbud det muligt at tilpasse testindsatsen til de lokale fysiske forhold og sætte ekstra hårdt ind de steder, hvor der er store smitteudbrud eller et ekstraordinært behov for at tilbyde test.

»Test tæt på dig. Sammen med kommunerne har vi skabt sammenhæng i testindsatsen, så borgerne ikke skal tænke over, hvad regionen og hvad kommunerne har ansvar for. Set fra borgernes synspunkt skal det bare fungere – være fleksibelt og effektivt. Vi har i fællesskab med kommunerne arbejdet på at finde sammenhængende løsninger, som tilgodeser borgerne i hele regionen,« siger Heino Knudsen.

Mobile testenheder tæt på arbejdspladser og institutioner

Testcentre og -steder suppleres af mobile testenheder, som blandt andet skal bruges på kommunale arbejdspladser og private virksomheder. Det er kommunerne, der står for planlægningen af test af kommunalt personale og beboere på institutioner.

»Med de ekstra mobile kviktestenheder får kommunerne nu også mulighed for at screene medarbejdere på plejecentre og bosteder, og vi er også klar, når skoler og uddannelsesinstitutioner begynder at åbne igen. Det er vigtigt og vil give stor tryghed for medarbejdere, beboere og pårørende,« siger Niels Hörup (V), der er formand for KKR Sjælland (de 17 kommuner i Region Sjælland) og borgmester i Solrød Kommune.

De mobile testenheder bruges også til at tilbyde test hos private virksomheder, ligesom det lige nu også er inde i overvejelserne at tilbyde oplæring, så virksomhederne har mulighed for at teste personalet med egentest.

Kommunerne og regionen arbejder desuden på at udvide ordningen med egentest af personale og beboere, som lige nu gælder for en række kommunale institutioner.

Øverst: Teststeder og mobile enheder i Region Sjælland. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.