Millioner på vej til plejepersonalet

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Regionen styrker sygehusene med 40 millioner kroner, hvor 30 millioner kroner går til plejepersonalet. Beslutningen er truffet uafhængigt af finanslovens vinterpakke.

Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet at styrke sygehusene med 40 millioner kroner. Heraf går 30 millioner kroner til lokalløn til plejepersonalet. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Hospitaler er udfordret af mange patienter

Sygehusene i Region Sjælland er udfordret af mange patienter og mangel på plejepersonale. Særligt de medicinske sengeafsnit og akutafdelingerne er hårdt ramt.

Derfor har et flertal i Regionsrådet besluttet at afsætte 40 millioner kroner til de trængte afdelinger. 30 millioner kroner går til løn til plejepersonalet. Og 10 millioner kroner er afsat til at frigøre klinisk personale for administrativt arbejde.

Afgørende med en god og sikker behandling

»Det er afgørende, at patienterne også fremover får en god og sikker behandling. De 30 millioner kroner skal bruges på lokalløn og være med til at fastholde vores gode medarbejdere,« regionrådsformand siger Heino Knudsen (S).

Ifølge formanden for Regionsrådet bliver der derudover også gjort indsatser for at sænke arbejdspresset og gøre det mere attraktivt at arbejde på regionens sygehuse.

Beslutningen er truffet uafhængigt af aftalen om en vinterpakke på finansloven med hjælp til det pressede sygehusvæsen.

Regionsrådet bevilger 40 millioner kroner til de medicinske afsnit og akutafdelingerne:

  • 15 millioner kroner gives til varige kompetencetillæg til plejepersonalet
  • 15 millioner kroner gives til engangstillæg til plejepersonalet
  • 10 millioner kroner gives til at frigøre klinisk personale for administrativt arbejde.

Øverst: Regionshuset i Sorø. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.