Mere løn til pressede sygehusafdelinger i regionen

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Zand.News – Et enigt forretningsudvalg i Region Sjælland vil give det berørte plejepersonale mere i løn. Forretningsudvalgets indstilling sendes nu videre til Regionsrådet.

Et enigt Forretningsudvalg i Region Sjælland vil give 40 millioner kroner til de medicinske sengeafsnit og akutafdelingerne. Heraf skal 30 millioner kroner gå til lønforbedringer til plejepersonalet. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Tildeles efter forhandling med faglige organisationer

Sygehusene i Region Sjælland har i en længere periode været udfordret af mange patienter og mangel på plejepersonale. Særligt medicinske sengeafsnit og akutafdelinger er hårdt ramt.

Derfor anbefaler et enigt Forretningsudvalg i Region Sjælland at give det berørte plejepersonale mere i lønposen. Forretningsudvalgets indstilling sendes videre til Regionsrådet, som tager stilling til det den 6. december.

»Det er afgørende, at patienterne også fremover får en god og sikker behandling. Vi er aktuelt pressede på regionens sygehuse og i særlig grad på akutafdelingerne og de medicinske sengeafsnit. De 30 millioner kroner skal være med til at fastholde vores gode medarbejdere ved at tilbyde bedre lønvilkår,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen og tilføjer:

»Indsatsen kun er én blandt mange, som regionsrådet har besluttet for at sænke arbejdspresset og gøre det mere attraktivt at arbejde på regionens sygehuse.«

Helt konkret skal der ifølge Forretningsudvalget afsættes 15 millioner kroner til varige lønforhøjelser målrettet plejepersonale på medicinske sengeafsnit og akutafdelinger i Region Sjælland. Der skal i 2022 også bruges 15 millioner kroner til engangstillæg.

Lønforbedringerne skal særligt honorere medarbejdere for deres kompetencer og opgaveløsning samt gå til fastholdelse af medarbejdere. Pengene skal tildeles efter forhandlinger med de relevante faglige organisationer, hvis forslaget endeligt vedtages af Regionsrådet.

Store forventninger til lønstrukturkomitéens arbejde

Forretningsudvalget udtrykker samtidig store forventninger til lønstrukturkomitéens arbejde med at se på de generelle lønninger. Lønstrukturkomitéen var et element i mæglingsforslaget fra Forligsinstitutionen under sygeplejerskernes forhandlinger ved OK21.

Men der er behov for, at komitéen kommer hurtigere i arbejdstøjet, så konklusionerne er klar tidligere end ved udgangen af 2022, hvilket er planen lige nu.

»Vi vil gerne sende et klart signal til Regeringen og Folketinget. Arbejdet i lønstrukturkomitéen er ekstremt vigtigt for os. Vi forventer derfor også, at arbejdet gøres hurtigt færdigt. Vi kan ikke vente til udgangen af 2022, før der ligger analyser, der så skal omsættes til handling,« siger Heino Knudsen og forklarer videre:

»Regeringen og Folketinget bør forpligte sig til hurtigt at følge op på resultaterne af komitéens arbejde, da det er afgørende for sygehusenes drift og arbejdsmiljø.«

Regionsrådet har tidligere besluttet at reservere en pulje på 25 millioner kroner til de medicinske sengeafsnit og akutafdelingerne, og det beløb anbefales nu hævet til 40 millioner kroner.

Samlet set anbefaler Forretningsudvalget i Region Sjælland, at Regionsrådet på det kommende møde beslutter at give følgende for de medicinske afsnit og akutafdelingerne:

  • 15 millioner kroner til varige kompetencetillæg til plejepersonalet
  • 15 millioner kroner til engangstillæg til plejepersonalet
  • 10 millioner kroner til at frigøre klinisk personale for administrativt arbejde.

Øverst: Regionsrådsformand Heino Knudsen (S). (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.