Anbefaling ændres til forbud ved kraftig blæst

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Læsetid: 4 min.

Korsor.News – »Vi ændrer nu vores tidligere anbefaling om at fraråde vindfølsomme køretøjer at passere Storebælt i kraftig blæst til et forbud,« lyder det fra Storebæltsbroen.

De næste uger sætter Sund & Bælt sammen med transportbranchen fokus på trafiksikkerhed med en informationskampagne, som skal hjælpe chauffører med at finde ud af, hvornår det er sikkert at køre over Storebælt i kraftigt blæsevejr. Det skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Vindfølsomme køretøjer vælter og skaber kø

Hvert år vælter vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen. Det skaber kø for mange tusind bilister og samtidig farlige situationer – både for føreren af det væltede køretøj og for de øvrige trafikanter.

Ved at informere bredt ud om reglerne for vindfølsomme køretøjer er håbet, at flere chauffører vil være i stand til at vurdere, om deres køretøj er vindfølsomt. Reglerne er baseret på Sund & Bælts analyser og dybe viden om, hvordan blæst påvirker kørslen.

Samtidig har Sund & Bælt et stort ansvar for at sikre, at det altid er forsvarligt for trafikanterne at passere broen og sikre, at forbindelsen er åbne for trafik. Derfor tager kampagnen også afsæt i en stramning af den gældende anbefaling til trafikanterne.

Et vindfølsomt køretøj skal efterleve et forbud

»Vi ændrer nu vores tidligere anbefaling om at fraråde vindfølsomme køretøjer at passere Storebælt i kraftig blæst til et forbud,« siger Kim Agersø Nielsen, der er chef for vejanlæg i Sund & Bælt, og fortsætter:

»Der er altså ikke længere tale om en “anbefaling”, men at Sund & Bælt som ejer af Storebæltsbroen har forbudt færdslen med disse køretøjer. Det betyder, at det ikke er op til den enkelte chauffør at vurdere om passage af broen er forsvarligt, men at et vindfølsomt køretøj skal efterleve dette forbud uden videre.«

Ved at stramme op på ordlyden ønsker Sund & Bælt at sende et stærkt signal til chaufførerne.

»Vi oplever desværre, at rigtig mange chauffører med for eksempel en tom trailer eller en tom sættevogn på lastbilen kører ud på broen, selvom vi fraråder det. Det kan have store konsekvenser for de øvrige trafikanter, hvis ens køretøj vælter – og dermed spærrer for den øvrige trafik. Det vil vi gerne lave om på,« siger Kim Agersø Nielsen.

Kampagne og henvendelser til transportbranchen

Sund & Bælt vil via kampagne og direkte henvendelser til transportbranchen oplyse om forbuddet. På storebaelt.dk findes en oversigt med typer af køretøjer, der er vindfølsomme.

Sund & Bælt informerer via skiltning ved og før broen, når det blæser kraftigt. Hjemmesiden Storebaelt.dk oplyser altid om gældende status for vind, ligesom det er muligt at tilmelde sig bromeldinger på sms eller mail med varsling om vind.

Gælder for alt fra campingvogne til høje trailere

Vindfølsomme køretøjer er for eksempel høje trailere, lastbiler uden eller med let last samt påhængsvogne til lastbiler og i nogle tilfælde også campingvogne.

Særligt tværvinden er problematisk – altså når vinden kommer fra siden. Og ved pylonerne og ankerblokkene kan kraftige vindstød ofte give voldsomme ryk i køretøjerne, som skaber farlige situationer.

Allerede ved 10 m/s skal vindfølsomme køretøjer være særligt opmærksomme, når de kører over broen. Når vinden kommer over 15 m/s og sidevind forbyder Storebæltsbroen kørsel over broen for vindfølsomme køretøjer, og hvis vinden når de 25 m/s med blæst af stormstyrke, indstilles al biltrafik på broen.

Øverst: Storebæltsbroen. (Foto: Sund & Bælt). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.