Lægestuderende skal blive i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Region Sjælland tilbyder nu lægestuderende, at de kan blive i Region Sjælland under uddannelsen. Dermed undgår de at blive sendt til for eksempel Jylland.

Lægestuderende kan for eksempel slippe for at blive sendt til Jylland, som et led i deres uddannelse, hvis de vælger at studere i Region Sjælland. Det er unikt, at vi kan tilbyde et komplet uddannelsesforløb, lyder det fra udvalgsformand for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering, Gitte Simoni (DF).

Region Sjælland tilbyder kommende lægestuderende et helt unikt uddannelsesforløb. Hvis de studerende vælger at tage uddannelsen i Region Sjælland, så får de en dispensation, så de slipper for lodtrækningen, som kan sende dem til Jylland, Fyn eller Bornholm:

»Når man skal have sin kliniske basisuddannelse, så foregår det ved lodtrækning. Det betyder at de studerende skal uddanne sig i den region de trækker, og kan altså ende på et sygehus hvor som helst i Danmark,« siger den sundhedsfaglige chef i Region Sjælland, Preben Cramon, og fortsætter:

»Den usikkerhed tilbyder vi, at man kan undgå. Ved at blive studerende i Region Sjælland, så sikre man sig, at hele uddannelsesforløbet vil foregå i Region Sjælland.«

5-årigt pilotprojekt skal styrke rekrutteringsindsatsen

Det er et led i at styrke rekrutteringen af læger i Region Sjælland, at der tilbydes et komplet uddannelsesforløb. Det er et 5-årigt pilotprojekt, som er lavet i samarbejde med Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen:

»Det er velkendt, at studerende har en tendens til at blive i de byer og områder, hvor de studerede. Så det er en stor hjælp til vores rekrutteringsudfordringer, som vi er ramt af i Region Sjælland,« siger Gitte Simoni og fortsætter:

»Når en kommende lægestuderende ved, hvor han eller hun skal være under hele uddannelsen, så kan man bedre tage skridtet og bosætte sig i regionen. Så dette tiltag har jeg fuld tiltro til, vil afhjælpe lægemanglen i Region Sjælland på den længere bane.«

Regeringen vil gøre det mere attraktivt for unge læger

Forsøget er godkendt af Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V):

»Vi vil i regeringen gerne gøre det mere attraktivt at slå sig ned som læge de steder, hvor der mangler læger. Derfor har jeg godkendt endnu et forløb, der giver unge læger mulighed for at blive længere tid samme sted, samme region, så de undgår at skulle flytte fra den ene til den anden ende af landet,« siger Ellen Trane Nørby (V) og fortsætter:

»Det kan nemlig være svært, hvis man både har børn, ægtefælle og realkreditlån, Vi håber selvfølgelig, at forsøget på sigt også vil give de unge læger lyst til at blive i regionen, når de er færdige med deres uddannelse. For vi har brug for, at der er tilstrækkelig mange læger alle steder i landet, så patienterne kan få behandling af høj kvalitet, uanset hvor de bor.«

Fakta om lægeuddannelsens sammensætning

Lægeuddannelsen består af to dele: Bachelor- og kandidatuddannelse. Den lægelige videreuddannelse består af en klinisk basisuddannelse, introduktionsstillinger og et hoveduddannelsesforløb.

Sammenhængende uddannelsesforløb betyder, at flere dele af uddannelsen kædes sammen og tages inden for samme videreuddannelsesregion eller måske endda samme by. Der er tre videreuddannelsesregioner.

De unge læger er normalt ikke sikret sammenhæng i placeringen af uddannelsens dele. Men med et sammenhængende forløb garanteres, at flere dele af uddannelsens elementer finder sted inden for samme videreuddannelsesregion.

Forsøgene var en af de anbefalinger, som Lægedækningsudvalget gav i 2017 for at understøtte rekruttering af læger i alle dele af landet.


Genrefoto: valelopardo / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.