Læger får direkte telefonlinje til specialister

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – »Vi har ofte hørt, at det er svært at gennemskue kommunikationsvejene på hospitalet, og at det kan være vanskeligt (for de praktiserende læger, red.) at samarbejde med os. Det vil vi for alvor ændre på nu,« lyder det fra sygehusdirektøren.

Patienter vil få hurtigere og bedre behandling – og måske spare en tur på hospitalet, når ny hotline giver Regions Sjællands praktiserende læger og sygehuslæger direkte adgang til specialister på Sjællands Universitetshospital. Det oplyser regionen i en nyhedsmeddelelse.

Direkte adgang til specialister inden for 40 områder

Det skal være nemmere for praktiserende læger og sygehuslæger at få adgang til specialister, så de kan få lægefaglige sparring og hurtigt afklarer patienters videre forløb. Derfor er der åbnet en særlig telefonsluse, hvor der er adgang til læger med specialistviden inden for 40 områder.

»Vi ønsker et mere åbent og tilgængeligt hospital, som bliver bedre til at samarbejde med både de praktiserende læger og kommunerne, så patienterne kan få nogle bedre og mere sammenhængende forløb,« siger sygehusdirektør Niels Würgler Hansen.

Senere i efteråret vil Sjællands Universitetshospital også holde en række webinarer om nogle af de patientgrupper, der fylder meget i de praktiserende lægers praksis. De første om rygsmerter, demens og hjertesvigt.

»Vi har ofte hørt, at det er svært at gennemskue kommunikationsvejene på hospitalet, og at det kan være vanskeligt at samarbejde med os. Det vil vi for alvor ændre på nu,« siger Niels Würgler Hansen.

Vil smidiggøre samarbejdet om de fælles patienter

Sjællands Universitetshospital har ansat to af regionens omkring 420 praktiserende læger, Ulrik Hesislev og Charlotte Voglhofer, på deltid som sygehusets sparringspartnere, og de to hjælper med forslag, der kan smidiggøre samarbejdet om de fælles patienter.

De glæder sig begge til den nye speciallæge-hotline, og til at webinarene går i luften:

»Det vil spare meget tid. Med direkte adgang til specialisterne på sygehuset bliver det nemmere at afklare og få løst ting for patienterne. Lige nu er det besværligt, og jeg har ikke lyst til at ringe, fordi jeg bliver sendt rundt gennem mange instanser, og det har jeg egentlig ikke tid til. Med en hotline har jeg et sted, hvor jeg hurtigt kan søge min viden, få løst min opgave og så videre,« siger Charlotte Voglhofer, der er praktiserende læge i Køge.

Ulrik Hesislev, der er praktiserende læge i Sorø, har længe savnet en mere direkte adgang til specialistviden:

»Sygehusene er blevet mere centraliserede, og der er både fysisk og mentalt længere imellem os og lægerne på hospitalerne. Vi kommunikerer elektronisk og kender ikke hinanden på samme måde. Med en hotline til specialisterne kan vi igen etablere den personlige relation, som vi har manglet,« siger han og fortsætter:

»Med en åben telefonlinje og sparringsmøder om forskellige patientgrupper gør hospitalet sig tilgængelig og viser, at man gerne vil almen praksis og samarbejdet. Netop Region Sjælland har været kendetegnet ved det manglende samarbejde i lang tid, så jeg tror det vil blive taget rigtigt godt imod, at sygehuset som den store tager initiativet og åbner sig.«

»Det er altid godt for patienter, at læger kan tale sammen. Det vil også hjælpe lægerne, for det kan kun give dem større tilfredshed, når de nemmere kan få klaret nogle problemer og sætte nogle tiltag i værk for patienterne. Så på den måde er det win-win for alle,« slutter Ulrik Hesislev.

Øverst: Slagelse Sygehus. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.