Koncerndirektion tager afstand fra kagemand

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Zand.News – Koncerndirektionen i Region Sjælland tager på det kraftigste afstand fra en hændelse, hvor der blev serveret en kagemand, der fremstod benamputeret.

»Vi er i Koncerndirektionen i eftermiddag (9. november 2022) blevet opmærksomme på, at der i september måned i regionens tværgående center Sundhedsstrategisk Planlægning er blevet serveret kagemand, der fremstod benamputeret. Det er sket i forbindelse med en anerkendelse af medarbejdernes store arbejde med en handlingsplan omkring karkirurgi og benamputationer,« udtaler koncerndirektionen i Region Sjælland en pressemeddelelse.

Den lokale ledelse har efterfølgende undskyldt

»Koncerndirektionen tager på det kraftigste afstand fra hændelsen. Det er på ingen måde i overensstemmelse med regionens værdier om at agere professionelt, samt at man som borger og patient skal kunne have tillid til regionen. Den lokale ledelse har efterfølgende undskyldt og beklaget, at der har været udvist dårlig dømmekraft,« står der i pressemeddelelse, som fortsætter:

»Når vi udviser så dårlig dømmekraft, kan det svække borgernes og vores samarbejdspartneres tillid til os og til det store arbejde, som alle i organisationen gør for at hjælpe regionens borgere.

Omtalen af sagen om karkirurgi og benamputationer har i forvejen medvirket til at pege på nogle processer og forretningsgange, som skal forbedres. Det er derfor også helt centralt, at alle ansatte arbejder målrettet og professionelt med at håndtere de forskellige dele af sagen.

Vi er her for patienterne og for at varetage patienternes interesser bedst muligt, og det skal være tydeligt i alle vores handlinger,« slutter pressemeddelelsen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.