Kommunerne hjælper med sygehuspladser

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – De 17 kommuner i Region Sjælland stiller en til to pladser til rådighed per kommune for patienter, der i øjeblikket er indlagt på de hårdt pressede sygehuse.

Region Sjællands sygehuse er hårdt pressede af patienter med COVID-19 og forventer, at det fortsætter en tid endnu. Ny aftale sikrer kommunale pladser til sygehuspatienter. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Hver kommune stiller en til to pladser til rådighed

De 17 kommuner i Region Sjælland stiller nu en til to pladser til rådighed per kommune for patienter, der i øjeblikket er indlagt på sygehusene, men som er stabile nok til at være indlagt i Region Sjællands E-hospital.

Patienterne vil behandlingsmæssigt fortsat være at betragte som indlagte, idet lægerne i regionens E-hospital har behandlingsansvaret, mens kommunen påtager sig plejeopgaverne. I første omgang stilles 20 pladser til rådighed.

»Vi har mange indlagte med corona på vores sygehuse, og der er risiko for, at det vil stige yderligere i den kommende tid. Derfor er vi glade for, at vi gennem et stærkt samarbejde med kommunerne styrker vores beredskab. Denne løsning fordeler presset en smule og frigør personale og sengepladser på sygehusene, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Overflyttes til kommunal sengeplads eller eget hjem

Patienterne vil blive overflyttet til en kommunal sengeplads på for eksempel på et plejecenter, hvor der er sygeplejersker til rådighed døgnet rundt. Pladserne kan etableres på kommunale sengepladser, andre kommunale pladser eller i borgernes eget hjem.

Det er patienter, som fortsat skal følges af læger, og derfor er det lægerne på regionens E-hospital, som har ansvaret for behandlingen og følger patienternes tilstand.

»Vores samlede sundhedsvæsen er presset, og derfor er vi nødt til at stå sammen og finde helt nye løsninger ved at bruge regionens E-hospital og de kommunale sengepladser. Vi er i kommunerne glade for, at vi ved at løfte i fælles flok, er med til at hjælpe både patienterne og sygehusene,« siger Niels Hörup (V), der er borgmester i Solrød Kommune.

KKR Sjælland er et samarbejde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland. Den politiske retning skabes i dialog – og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. Niels Hörup er formand for KKR Sjælland

Sikrer på den måde den bedste adgang til lægehjælp

Kommunernes sundhedspersonale er til stede 24 timer i døgnet og rapporterer løbende til E-hospitalet, hvor lægerne via målinger, stuegang via video og videomøder ved behov sikrer den rette og nødvendige behandling.

Aftalen sikrer op til 20 sengepladser rundt om i regionens kommuner, men patienterne flyttes primært til egen bopælskommune.

»Vi begrænser risikoen for at komme i en situation, hvor sygehusene bliver så pressede, at vi bliver nødt til at udskrive behandlingskrævende patienter, hvor ansvaret overlades til de praktiserende læger og lægevagten,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Vi sikrer på den måde den bedste adgang til lægehjælp for alle regionens borgere, ved at vi i videst muligt omfang friholder de praktiserende læger, så de kan passe deres egne patienter og fortsat hjælpe til med vaccinationerne.«

Region og kommuner samarbejder indenfor rammerne af en fælles Sundhedsaftale under overskriften “Fælles med borgeren om sundhed”. Her har parterne forpligtet sig til, på tværs af sektorgrænser, at arbejde for de løsninger, som giver mest værdi for regionens borgere. Med den nye aftale udvides det samlede sundhedsvæsens kapacitet.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.