Filadelfia modtager patienter fra Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Epilepsihospitalet Filadelfia træder til for at aflaste sygehusene i Region Sjælland, der er presset af mange covid-patienter. De første fem patienter kommer torsdag.

Epilepsihospitalet Filadelfia træder nu til for at hjælpe sygehusene i Region Sjælland, der er presset af de mange covid-patienter. Filadelfia modtager torsdag de første fem patienter. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Patienterne er i den sidste del af patientforløbet

Antallet af patienter stiger med yderligere fem patienter fredag og fem patienter mandag til i alt 15 patienter.

Filadelfia stiller op til 22 sengepladser til rådighed til medicinske patienter fra Region Sjællands sygehuse. Det er patienter, som er i den sidste del af patientforløbet og stadig for syge til at blive udskrevet til eget hjem eller en aflastningsplads.

»Vi finder det helt naturligt at indgå i beredskabet, da vi har en samfundsopgave midt i en sundhedskrise,« siger adm. direktør Jens-Otto S. Jeppesen fra Filadelfia og fortsætter:

»Vi ved, hvordan det skal foregå, da vi havde en generalprøve i foråret, hvor Filadelfia også indgik i beredskabet. Epilepsihospitalet har fortsat en vigtig opgave med behandling af egne kritiske patienter og opretholder den vigtige funktion for børn og voksne med epilepsi.«

Behov for sengepladser til nogle medicinske patienter

Læger fra Region Sjælland har behandlingsansvaret for patienterne. Filadelfia stiller plejepersonale og i nogen udstrækning også læger til rådighed. Alle værnemidler, ilt, medicin, masker med videre stilles til rådighed af Region Sjælland.

»Vi er glade for, at Filadelfia kan aflaste regionens sygehuse, som er nu er alvorligt belastede af den bratte stigning i antallet af covid-ramte patienter,« siger koncerndirektør Leif Panduro Jensen fra Region Sjælland og fortsætter:

»Det har hele tiden indgået i vores beredskabsplan, at vi kunne nå et punkt, hvor vi får behov for at finde alternative sengepladser til en del af de medicinske patienter. Set i lyset af, at covid-situationen risikerer fortsat at udvikle sig, aktiverer vi samarbejdet nu.«

Hvor længe Filadelfia skal bistå sygehusene, afhænger helt af udviklingen i covid-situationen.

»Vi ved ikke noget om varigheden af vores del i beredskabet, men håber selvfølgelig, at det bliver så kort tid som muligt,« siger Jens-Otto S. Jeppesen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.