EU-millioner til forskning i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Zand.News – Region Sjælland modtager over 90 millioner kroner i støtte fra EU, der skal bidrage til at forbedre behandling af blandt andet tarmkræft, søvnapnø og synstab.

Fem nye projekter med Sjællands Universitetshospital i front modtager tilsammen over 90 millioner kroner i støtte fra EU. I projekterne udvikles løsninger, der skal bidrage til at forbedre behandlingen af blandt andet tarmkræft, søvnapnø og synstab. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Den største støttesum tildelt i én runde

Sjællands Universitetshospital i Region Sjælland står i spidsen for fem nye forsknings- og innovationsprojekter, der tilsammen har fået bevilget i alt 90,6 millioner kroner fra EU.

Det er den største støttesum nogensinde tildelt i én ansøgningsrunde fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til sundhedsinnovationsprojekter, som ledes af forskere i Region Sjælland.

Forskerne vil i samarbejde med projektpartnere i Skandinavien og Tyskland blandt andet anvende kunstig intelligens til at forbedre diagnosticering og behandling af patienter med tarmkræft, erstatte beroligende medicin med Virtual Reality-oplevelser under operation og automatisere måling af væskebalance.

Derudover vil forskerne fremme lige adgang til den rette behandling for borgere med søvnapnø, identificere og behandle borgere med synstab tidligere og forbedre unge patienters overgang fra børne- til voksenbehandling.

Sundhedsteknologi tilpasset patienterne

Forskningsleder Thora Grothe Thomsen på Øre-, Næse- og Halsafdelingen på Sjællands Universitetshospital forventer, at søvnapnø-projektet vil munde ud i flere forskellige behandlingsmuligheder, da patienter ofte opgiver deres behandling.

I Danmark, Sverige og Norge har vi forskellige behandlingsformer til patienter med søvnapnø, derfor vil vi sammen i projektet finde frem til løsninger, som vi kan tilbyde, når den primære behandling ikke er optimal for den enkelte. Projektets fokus på innovation betyder, at vi involverer patienter i alle projektets faser, og vi udvikler, afprøver og implementerer forbedringerne umiddelbart i den kliniske praksis,« fortæller Thora Grothe Thomsen.

Sygehusdirektør på Sjællands Universitetshospital Niels Würgler Hansen glæder sig over, at Sjællands Universitetshospital nu har så meget forskningskraft, at hospitalet formår at tiltrække flere og flere forskningsmidler til sundhedsudvikling, der kommer hele regionen til gavn:

»Vi forsker i at udvikle og forbedre behandlingen, så den bliver ved med at være opdateret og relevant for netop vores patienter. Det gør vi blandt andet ved at inddrage patienter i selve forskningsprojekterne. Vi tror på, at der er direkte sammenhæng mellem forskning i en afdeling og kvaliteten af det samlede patientforløb,« siger Niels Würgler Hansen.

Midlerne bevilges af regionsrådspolitikere

Støttemidlerne til forskningsprojekterne er bevilget gennem de europæiske samarbejdsprogrammer Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og Interreg Deutschland-Danmark af regionsrådspolitikere i de samarbejdende grænseregioner. Fra Region Sjælland sidder medlem af regionsrådet Kenneth Nielsen (S) i det skandinaviske udvalg, der støtter fire af de fem sundhedsinnovationsprojekter:

»Innovationsprojekterne er i den grad samfundsrelevante – ikke kun for vores region – men i hele Skandinavien med potentiale til at række endnu længere ud. Derfor kan vi være stolte af, at regionen tegner sig for en god del af de tilkendte projektmidler fra fondens innovationspulje. Det er væsentligt at understøtte innovativ tankegang i sundhedsvæsnet, hvor teknologi skal bidrage til at løse flere opgaver i fremtiden,« siger Kenneth Nielsen.

Det dansk-tyske samarbejdsprogram har bevilget penge til det projekt, der støtter unge patienter i overgangen fra at være barn til at være voksen – både i psykiatrien og i behandlingen af fysiske sygdomme. Fra Region Sjælland deltager Sjællands Universitetshospital, Slagelse Sygehus, Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykiatrisk Forskningsenhed i projektet.

Regionsrådspolitiker og formand for Interreg Deutschland-Danmark Kathrine Monsrud Ekelund (S) er meget tilfreds:

»Det er afgørende, at vi helt generelt i vores samfund bliver langt bedre til at samarbejde omkring patientforløb. Vi drømmer om bedre samarbejde indenfor vores sundhedssektor, det gælder for eksempel en bedre løsning på overgangen fra barn til voksen, som mange familier oplever som problematisk. De udfordringer skal det dansk-tyske projekt afdække, og ambitionen om at få brugbar viden og bud på fælles løsninger er både innovativ og virkelig relevant. Det er glædeligt at vi i Region Sjælland tager så vigtigt et tema op og sørger for, at det får den tid og økonomi, som det fortjener,« siger Kathrine Monsrud Ekelund.

Region Sjælland og de øvrige partnere i projekterne bidrager selv med cirka 55,5 millioner kroner, og projekterne har en samlet projektsum på omkring 146 millioner kroner.

Projekterne understøtter regionens strategi om blandt andet at yde målrettet, specialiseret behandling tilpasset den enkelte.

De fem støttede sundhedsinnovationsprojekter:

 • Projektet FLORENCE vil med anvendelse af kunstig intelligens forbedre diagnosticering, prognosticering og behandling af patienter med tarmkræft. Støtte tildelt: 16,1 millioner kroner.
 • I projektet InnoSleep udvikles, afprøves og implementeres nye teknologier til mere individualiseret diagnosticering og behandling af søvnapnø. Støtte tildelt: 22 millioner kroner.
 • I projektet Optimize undersøges, om afledning af patientens opmærksomhed med Virtual Reality-oplevelser kan erstatte brugen af beroligende medicin under knæoperationer, samt om automatiseret væskemåling hos patienter med kateter kan minimere over- eller underhydrering. Støtte tildelt: 21,8 millioner kroner.
 • Projektet Uopdaget Synstab vil forbedre mulighederne for opsporing og rettidig behandling af synstab for borgere over 75 år ved at screene borgerne i henholdsvis sundhedshus, hjemmepleje og hos optikere. Støtte tildelt: 11,9 millioner kroner.
 • Projektet CAT (Child to Adult Transitions) vil forbedre overgangen fra børne- til voksenbehandling, da mange unge mennesker er berørt af udfordringerne i denne overgangsfase. Støtte tildelt: 18,9 millioner kroner.

Fakta om programmerne og støttemidlerne:

 • Projekterne har fået bevilget samlet 71,7 millioner kroner fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og 18,9 millioner kroner fra Interreg Deutschland-Danmark.
 • De europæiske territoriale samarbejdsprogrammer (Interreg) giver støtte til projekter i grænseregionerne, som samarbejder om at løse fælles problemstillinger inden for forskellige indsatsområder med deltagelse fra minimum to regioner med hver sin nationalitet.
 • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er et samarbejdsprogram for de danske regioner Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland samt tre sydvestlige regioner i Sverige og syv sydøstlige fylkeskommuner i Norge.
 • Interreg Deutschland-Danmark er et samarbejdsprogram for Region Sjælland, Region Syddanmark og ni tyske distrikter og byer fra den nordligste tyske delstat Schleswig-Holstein.
 • Alle projekter, der har fået bevilget tilskud fra det skandinaviske program og det dansk-tyske program i denne ansøgningsrunde, kan ses her: Projektbanken | Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (interreg-oks.eu) og Interreg-udvalg godkender 14 nye projekter (interreg-de-dk.eu)
 • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling har til formål at mindske forskellene mellem udviklingsniveauerne i de europæiske regioner. Fondens hovedmål er investering i vækst og arbejdspladser, der har til formål at styrke arbejdsmarkedet og regionale økonomier samt europæisk territorialt samarbejde med henblik på at styrke grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde inden for EU.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.