Deltidsansatte i Region Sjælland kan gå op i tid

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – »Kunne du tænke dig at gå op i tid?« Den besked modtager 2.800 deltidsansatte sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter i dag, hvis de er deltidsansat i Region Sjælland.

I samarbejde med Dansk Sygeplejeråd og FOA intensiverer Region Sjælland indsatsen for at informere deltidsansatte sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter om deres ret til fuldtid. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Vil fremme en kultur med flere fuldtidsansatte

»Kunne du tænke dig at gå op i tid?« Sådan spørger Region Sjælland cirka 2.800 medarbejdere i et brev, som de modtager i deres e-Boks i dag fredag.

Opfordringen sendes til alle sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter, der arbejder på deltid. Det sker i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd og FOA.

I Region Sjælland er det besluttet politisk, at man ønsker at fremme en kultur, hvor flere arbejder på fuld tid. Det har store fordele for den enkelte medarbejder og i sidste ende også for patienter og kolleger, der vil opleve større stabilitet i hverdagen.

Hos Dansk Sygeplejeråd støtter man op om initiativet og slår samtidig fast, at der kan være en god grund til, at sygeplejersker, der i dag arbejder på deltid, ikke arbejder 37 timer.

»Vi hører fra nyuddannede sygeplejersker, at det kan være svært at finde fuldtidsjob, så det er glædeligt, at alle nu har den rettighed i Region Sjælland,« siger Helle Dirksen, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, og fortsætter:

»Vi oplever et arbejdspres på sygeplejerskernes arbejdspladser, så hvis nogen kan og vil gå op i tid, håber jeg, de vil benytte sig af muligheden, så det forhåbentlig kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet.«

Kredsformanden bakkes op af Ann Søgaard, der er formand for Sektor-fagudvalget i det regionale FOA-samarbejde. Hun håber, at dem, der ønsker at gå op i tid, vil benytte sig af retten til det.

»Det er vigtigt for FOA, at de medlemmer, der kan og vil, kan få det antal timer, der skal til, for at få en løn, man kan leve af. Det har tidligere været en udfordring for nogle, at de ikke kunne gå op i tid, så derfor er jeg også rigtig glad for, at social- og sundhedsassistenterne ansat af Region Sjælland nu har ret til fuld tid,« siger hun.

Flere varme hænder kommer patienterne til gavn

For den enkelte medarbejder, der i dag arbejder deltid, vil en fuldtidsansættelse eller et øget timetal give en højere livsløn og en bedre pension. Region Sjælland forventer, at det kan styrke den enkelte afdeling, så det mindsker arbejdspresset og kommer patienterne til gavn.

»Medarbejderne er Region Sjællands vigtigste aktiv, og det er afgørende, at sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter kender til muligheder og fordele ved at gå på fuld tid,« siger Per Bennetsen, der er regionsdirektør i Region Sjælland, og fortsætter:

»Vi håber selvfølgelig, at de, som ønsker det, vil udnytte deres ret. En øget tilstedeværelse i form af mere plejepersonale på fuld tid kan både bidrage til at løfte arbejdsmiljøet og give mere tid til patienterne.«

I Region Sjællands budgetaftale for 2020 blev der afsat 2 millioner kroner i år og næste år til at afprøve modeller og værktøjer, hvor flere ansatte på to sygehusafdelinger er på fuld tid.

Indsatsen er udviklet i samarbejde med sygehusene og de faglige organisationer, og forsøget skal afdække effekterne af flere medarbejdere på fuld tid i forhold til blandt andet sygefravær, arbejdsmiljø og behovet for at have forskellige arbejdssituationer i forskellige livsfaser.

Øverst: Slagelse Sygehus. (Arkivfoto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.