Behandling af forhøjet blodtryk med mobiltelefonen

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Zand.News – En mobilapp på telefonen skal hjælpe læge og patient til at finde og fastholde den mest effektive behandling for forhøjet blodtryk.

Michael Hecht Olsen, der forsker i forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme på Holbæk Sygehus, er ved at udvikle den nye mobilapp.

Når den praktiserende læge om nogle år behandler patienter med forhøjet blodtryk, spiller en helt almindelig smartphone en afgørende rolle. Ved hjælp af en app på telefonen er lægen i løbende kontakt med både sygehus og patient, og det betyder bedre behandling.

Mange danskere modtager ikke optimal behandling

Forhøjet blodtryk kan i dag opspores og behandles effektivt. Alligevel går mange danskere rundt uden at få den optimale behandling. Det gælder ikke mindst sårbare patienter, som af sociale årsager vælger sundhedsvæsenet fra.

Michael Hecht Olsen, der er speciallæge i kardiologi og leder af Hypertensionsklinikken ved Holbæk Sygehus, har i flere år forsket i nye metoder til bedre at kunne forudsige risikoen for at udvikle forhøjet blodtryk og diabetes samt komplikationer dertil.

Nu er han begyndt at se nærmere på, hvordan de bedste behandlingsmetoder kan bredes ud, så alle patienter får glæde af dem.

»Det er ikke nok, at vi ved, hvilken behandling der er bedst for den enkelte. Den skal også implementeres, og her er den praktiserende læge en nøgleperson. Det er ham, der sidder over for dig og fortæller, at dit blodtryk er for højt, eller at du har udviklet sukkersyge,« siger Michael Hecht Olsen, der lige har tiltrådt et professorat i Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus, og fortsætter:

»Der ligger en kæmpe opgave for os som forskere i at formidle vores viden til den praktiserende læge. Der ligger også en stor opgave for den praktiserende læge i at guide patienten igennem de mange kostråd og livsstilsændringer, som hele tiden ændrer sig. Det arbejde vil vi gerne gøre lettere for lægen.«

Appen skal både støtte og vejlede patienten

Løsningen på problemet hedder ifølge Michael Hecht Olsen elektronisk beslutningsstøtte, og det er mere håndgribeligt, end det lyder. Det kan nemlig ligge i en smartphone eller tablet, hvis man henter den app, som Michael og hans ph.d.-studerende er ved at udvikle.

Appen vil få en brugervenlig udformning med tre indgange. En indgang for hospitalslægen, en indgang for den praktiserende læge og en for patienten. Med afsæt i sundhedsdata fra den konkrete patient vil lægerne kunne udveksle viden om den optimale behandling for netop denne patient. Samtidig vil patienten kunne stille spørgsmål og få svar løbende.

Der bliver også mulighed for at indbygge forskellige elementer, der kan holde modet oppe og giver patienten små skub i den rigtige retning. Det kunne for eksempel være en påmindelse om at huske at hente medicin på apoteket. Desuden kommer der vejledning om bivirkninger og sund livsstil.

»Appen vil primært være et redskab for lægen. Men det handler i ligeså høj grad om at sikre, at patienten forstår, hvorfor han skal tage sin medicin. Viden og indsigt er forudsætningen for, at man forbliver i behandling og ikke falder fra. Det gælder især for patienter, som af forskellige årsager ikke magter at være i kontakt med sundhedsvæsenet. Dem vil vi rigtig gerne gøre en indsats for at nå,« siger Michael Hecht Olsen.

Forsøgene med den nye app, som er under udvikling, vil finde sted i et samarbejde mellem Holbæk Sygehus, Steno Diabetes Center Sjælland og Steno Diabetes Center Odense. Forskerteamet har aktuelt søgt om støtte fra Novo Nordisk Fonden under Steno Collaborative Grants.


Øverst: Professor Michael Hecht Olsen. Foto: Region Sjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.