8-10.000 kroner til plejepersonale på medicinske afdelinger

Artiklen er opdateret for 6 måneder siden.

Zand.News – På Sjællands Universitetshospital og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse udbetales en fastholdelsesbonus på 8.000 kroner til sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter på medicinske afdelinger.

Plejepersonale på de medicinske sengeafsnit på Region Sjællands sygehuse kan se frem til at få en fastholdelsesbonus med december-lønnen. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Aftale på ni millioner kroner om fastholdelsesbonus

Regionsrådet besluttede i budgetaftalen for 2023 at afsætte i alt 20 millioner kroner til fastholdelses- og rekrutteringsinitiativer, herunder ni millioner kroner ekstra til løn. Der er nu indgået en aftale med fagforbundene FOA og Dansk Sygeplejeråd om fordeling af de ni millioner kroner i form af en fastholdelsesbonus.

»Alle vores 20.000 medarbejder yder hver dag en stor indsats, men vi har her truffet et valg om at prioritere disse ekstra penge på de medicinske afdelinger, der er særligt ramt af problemer med at fastholde og tiltrække social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker til at tage sig af patienterne. Der hvor udfordringen er størst, gives størst bonus, og jeg er meget glad for, at vi nu har lavet en aftale med de faglige organisationer,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Ledende personale er ikke omfattet af bonusaftalen

Region Sjælland har ønsket, at de sygehuse, hvor der opleves de største fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer, prioriteres. Derfor bliver der tale om en fastholdelsesbonus, der differentieres mellem sygehusene.

Det betyder konkret, at der udbetales en bonus på 10.000 kroner til social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker på medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus og Nykøbing F. Sygehus. På Sjællands Universitetshospital og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse udbetales en bonus på 8.000 kroner. Det skønnes, at cirka 1.000 medarbejdere vil få fastholdelsesbonus.

For at modtage en bonus skal medarbejderen være fastansat på månedsløn, tiltrådt senest pr. 1. juni 2023 og fortsat være ansat på samme afsnit pr. 1. december 2023. Ledende personale er ikke omfattet af aftalen.

De 11 ud af de 20 millioner kroner går til sygehuse, psykiatri og socialområdet til arbejdet med konkrete løsninger på rekrutteringsudfordringer, blandt andet øget bemanding, mentorordninger og faglige netværk. Tanken er, at dette arbejde spredes til alle sygehusene, hvis de har den forventede effekt.

Øverst: Regionsrådsformand Heino Knudsen (S). (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/jppd