50 millioner til de mest udsatte under coronakrisen

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Organisationer og foreninger i Region Sjælland, som ønsker at bidrage under coronakrisen, opfordres til at søge den sociale akutpulje hos TrygFonden.

Store grupper i samfundet er i denne tid under pres. Både de mest udsatte og sårbare, men også mennesker, der pludselig får vendt deres liv på hovedet, fordi de er kronisk syge eller isoleret i eget hjem.

TrygFonden afsætter derfor nu 50 millioner kroner i akut hjælp. Organisationer og foreninger i Region Sjælland, som ønsker og har kapaciteten til at bidrage, opfordres til at søge den sociale akutpulje. Det skriver TrygFonden i en pressemeddelelse.

Stor gruppe af sårbare og udsatte får ikke nok hjælp

Under coronakrisen har en stor gruppe af sårbare og udsatte – både på arbejdsmarkedet og i særdeleshed uden for arbejdsmarkedet – ikke mulighed for at få tilstrækkelig hjælp eller være en del af vigtige fællesskaber, som de har brug for.

Flere fremhæver, at udfordringerne også rammer grupper, som ikke normalt er at betegne som udsatte, men som i denne tid oplever særlige bekymringer. Det kan være på grund af et liv med kronisk sygdom, ensomhed, social isolation eller mentale udfordringer.

For at afbøde og afhjælpe nogle af disse svære udfordringer, har TrygFonden nu afsat 50 millioner kroner, som er fordelt på to puljer på henholdsvis 20 og 30 millioner kroner.

Trygheden blandt de mest udfordrede er under pres

De 20 millioner kroner er øremærket virksomheder, der har socialt ansvar som et bærende element i deres forretningsmodel. Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at kunne åbne for ansøgninger til denne pulje.

De resterende 30 millioner kroner er en social akutpulje, der åbner for ansøgninger i dag onsdag den 1. april 2020 og kan ansøges af de mange organisationer, foreninger og andre aktører, der kæmper for at hjælpe dem, der har størst behov.

»Trygheden blandt samfundets mest udfordrede er under pres, og det er vanskeligt at opretholde de fællesskaber, aktiviteter og tilbud, vi normalt har her i Region Sjælland,« siger Cathrine Riegels Gudbergsen, der er formand for TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, og fortsætter:

»I TrygFonden har vi nu afsat 20 millioner kroner, der skal støtte op om de allermest udfordrede på det danske arbejdsmarked. Og så har vi oprettet en social akutpulje på 30 millioner kroner, der skal hjælpe de mennesker, som er særligt hårdt ramt.«

Pengene skal hjælpe de mange dygtige organisationer, foreninger og andre aktører med at hjælpe sårbare og udsatte borgere.

»I Region Sjælland har vi mange dygtige organisationer, foreninger og andre aktører, der yder en kæmpe indsats for mennesker, som befinder sig i en svær situation. Coronaepidemien giver dem vanskelige arbejdsvilkår, men deres dedikation og ønske om at gøre en forskel er lige så stort som altid,« siger Cathrine Riegels Gudbergsen og fortsætter:

»Vi håber, at de vil benytte muligheden for at søge midler i akutpuljen til nye eller igangværende initiativer, der kan komme vores mest udsatte i Region Sjælland under coronakrisen til gavn.«

Simpel ansøgningsproces og respons inden for få døgn

Ansøgningsprocessen for den nyoprettede sociale akutpulje er i forhold til TrygFondens sædvanlige procedurer simpel, og man vil som ansøger få den hurtigst mulige tilbagemelding.

Find mere information om TrygFondens sociale akutpulje og søg om midler ved at klikke her.

»Alt går ekstremt hurtigt lige nu, og nogle grupper rammes ekstra hårdt af usikkerheden, uvisheden og den manglende struktur og sociale liv. Det er nu, der er brug for hjælp, og vi har oprettet en procedure, så ansøgere kan få svar inden for få døgn og hurtigt kan igangsætte gode initiativer,« siger Cathrine Riegels Gudbergsen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Pornpak Khunatorn / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.