115 ansatte og Præhospitalt Center flytter fra Slagelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Regionsrådet har godkendt den endelige plan for at flytte Region Sjællands Præhospitalt Center fra Slagelse Sygehus til Næstved Sygehus. I alt 115 medarbejdere skal flyttes fra Slagelse til Næstved i september 2019.

Regionsrådet har godkendt den endelige plan for at flytte Præhospitalt Center og 115 medarbejdere fra Slagelse til Næstved. Ombygningen starter til sommer, og flytningen sker i september 2019.

Forrige år vedtog regionsrådet en plan for, hvilke funktioner som fremover skal være placeret på Næstved Sygehus, og som et led i den plan skal Præhospitalt Center flytte fra lokalerne i Slagelse til nyindrettede lokaler på Næstved Sygehus.

“Beslutningen betyder, at vi kan sikre bedre arbejdsbetingelser for vores medarbejdere, som hver dag skaber tryghed for alle vores borgere i Region Sjælland. Næstved Sygehus giver os en unik mulighed for at skabe de optimale rammer for vores præhospitale indsats,” siger regionsrådsformanden i Region Sjælland, Heino Knudsen (S).

I alt 115 medarbejdere skal flyttes med fra Slagelse til Næstved. Det gælder både befordringsservice og AMK-centralen, som varetager 1-1-2-funktionen, der skal operere fra toppen af Næstved Sygehus.

“Vores præhospitale center yder hver dag en stor indsats for at sikre, at man får hurtig hjælp i nødsituationer, eller hvis man skal transporteres til eller fra et sygehus. Præhospitalt Center leverer allerede en upåklagelig service, men nu får de bedre rammer at gøre det i, og det er jeg glad for,” fortsætter regionsformanden.

Udover AMK-Vagtcentral og Befordringsservice flyttes hele den administrative funktion ligeledes til Næstved Sygehus.

[d12-plain]FAKTA OM PRÆHOSPITALT CENTER
AMK-Vagtcentralen modtager alle 1-1-2-opkald vedrørende akut opstået sygdom og ulykke.
Befordringsservice håndterer hver dag opkald fra borgere og sundhedspersonale, og sikrer transport til patienter både til og fra sygehusene i Region Sjælland.[/d12-plain]

Foto: Region Sjælland

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.