Undersøgelse af højspændingsledninger og leukæmi hos børn

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Videnskaben længe søgt svar på, om magnetiske felter fra højspændingsledninger øger risikoen for leukæmi hos børn. I en ny stor international undersøgelse finder forskerne en let øget risiko for leukæmi for børn, der bor tæt ved ledningerne. Men sammenhængen kan ikke forklares med de elektromagnetiske felter.

Igennem flere år har forskere verden over diskuteret, om de elektromagnetiske felter fra højspændingsledninger øger risikoen for leukæmi hos børn. Resultaterne har været modstridende, og derfor er magnetfelter fra højspændingsmaster i dag klassificeret som “muligvis kræftfremkaldende” af WHO.

En ny undersøgelse os lidt klogere. I en stor såkaldt meta-analyse samler forskere fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse data fra de i alt 13 tidligere internationale undersøgelser.

Konklusionen er, at børn, der bor under 50 meter fra højspændingsledninger, har en lille øget risiko for at udvikle leukæmi. En sammenhæng, som ifølge undersøgelsen dog ikke kan forklares med de elektromagnetiske felter fra ledningerne. Det skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

Gennem statistiske analyser har forskerne undersøgt, om der er en sammenhæng mellem hver enkelt af faktorerne og børnenes risiko for leukæmi, eller om sammenfaldet er tilfældigt. Analyserne viser altså, at den øgede risiko for leukæmi ikke kunne forklares med hverken de elektromagnetiske felter eller andre af de forhold, der er indsamlet i de 13 bagvedliggende studier.

Måske andre årsager end højspændingsledninger

Den nye forskning giver anledning til, at man overvejer om, der kan være andre årsager end dem, man hidtil har set på, som er skyld i den øgede risiko for leukæmi. Det mener en af landets førende eksperter i elektromagnetisk stråling og kræft, Christoffer Johansen, som er professor og overlæge ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet og forsker ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

Christoffer Johansen er rådgiver for Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om magnetfelter og helbred og har deltaget i den nye forskning sammen med en række internationale kolleger:

»Vi har ikke svaret på, hvad der er skyld i den let øgede risiko for leukæmi hos børnene. I undersøgelsen kan vi se, at der i de senere år er sket et fald i antallet af børn, der får leukæmi, og som bor tæt ved højspændingsledninger. Måske er forklaringen ændringer i livsstil eller miljø – eller en kombination af flere faktorer. Lige nu ved vi det simpelthen ikke, men der er behov for at undersøge det nærmere,« siger Christoffer Johansen.

Hvis det er en faktor, som man ikke tidligere har haft fokus på, der er årsag til den øgede risiko for leukæmi, kan det også have haft indflydelse på tidligere konklusioner, forklarer Christoffer Johansen videre:

»Vores nye undersøgelse rejser spørgsmålet om de resultater, der tidligere har vist en sammenhæng mellem højspændingsledninger og kræft hos børn, måske har manglet viden om nogle vigtige faktorer i børnenes liv og hverdag, som reelt er det, der har ført til konklusionen om en sammenhæng. Det er naturligvis et spørgsmål, som det er interessant at undersøge nærmere, så vi ved, hvad vi skal gøre for at mindske risikoen for, at børn bliver syge.«


Genrefoto: SnapwireSnaps / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.