Sundhedsstyrelsen skal ikke give tilladelse til kastration

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Vejledningen om kønsidentitetsforhold er blevet opdateret, eftersom det ikke længere er Sundhedsstyrelsen, der giver tilladelse til kastration som led i kønsskifte.

Siden den 1. januar 2018 har patienter ikke skulle have Sundhedsstyrelsens tilladelse til kastration som led i kønsskifte. Derfor har Sundhedsstyrelsen opdateret vejledningen om kønsidentitetsforhold.

Udgangspunktet er nu, at beslutningen skal træffes af den ansvarlige speciallæge sammen med patienten efter faglig drøftelse med de øvrige speciallæger og fagpersoner.

Opdateringen af vejledning som følge af nye regler

Opdateringen af vejledningen sker alene som følge af de nye regler om kastration, og formålene med vejledningen er derfor de samme.

»Med udgivelsen af vejledningen i 2017 fik vi sat nogle nye rammer for den sundhedsfaglige udvikling på området, da vi bl.a. pegede på, at behandlingsforløbet bør forankres i de somatiske specialer og understregede vigtigheden af det tværfaglige teamsamarbejde. Opdateringen af vejledningen ændrer altså ikke på vores ønsker og krav til behandlingen,« siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Udover at få flyttet forankringen af det sundhedsfaglige team fra psykiatrien til de somatiske specialer har vejledningen og styrelsen i sit arbejde også fokus på ventetider, kvalitet i behandlingen, adgang til tilbud, herunder geografisk nærhed med videre.

Testikler eller æggestokke fjernes som led i kønsskifte

Ved kastration forstås et indgreb, hvor testikler eller æggestokke fjernes eller varigt sættes ud af funktion. Kastration som led i kønsskifte kan foretages, når personen oplever kønsligt ubehag og derfor har et ønske om kønsmodificerende behandling.

Den opdaterede vejledning erstatter den tidligere vejledning nr. 9921 af 22. september 2017 om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

Læs mere om kønsidentitet på: sst.dk.


Grafik: geralt / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.